Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus

Seksuaalisuus ja kokemus omasta sukupuolesta ovat moniulotteisia asioita. Oman sukupuolen kokemisessa voi olla eroja. Sukupuoli määritellään useimmiten biologisista ominaisuuksista, jotka tekevät ihmisestä joko miehen tai naisen. Sukupuolisuus on kuitenkin paljon enemmän kuin biologisia kromosomeja ja anatomiaa. Kaikki ihmiset eivät koe olevansa selkeästi joko miehiä tai naisia. Osa kokee olevansa molempia, osa kenties hiukan molempia ja osan kokemus ei välttämättä kumpaakaan näistä. Voi olla, että ihmisellä ei ole kokemusta sukupuolesta lainkaan vaan hän oon sukupuoleton.  

Sukupuoli-identiteetti ei siis selity välttämättä suoraan ihmisen fyysisillä ominaisuuksilla, vaan siihen liittyy myös ihmisen henkilökohtainen kokemus itsestään.

Käsitykset sukupuolesta ja sukupuolisuudesta voivat vaihdella eri kulttuureissa. Toisissa maissa ja kulttuureissa sukupuoliin sekä naisen ja miehen rooleihin voi kohdistua erilaisia ajatuksia, odotuksia ja oletuksia. Esimerkiksi käsitykset siitä, kumman sukupuolen tehtävä perheessä on hoitaa kotia ja lapsia, voivat vaihdella eri kulttuureissa hyvinkin paljon.

Suomessa on tällä hetkellä juridisesti kaksi sukupuolta, nainen ja mies. Juridisella sukupuolella tarkoitetaan esimerkiksi passiin tehtävää sukupuolimerkintää. Sukupuoli-identiteetti on kuitenkin henkilön oma kokemus itsestään ja omasta sukupuolestaan, eikä siihen välttämättä vaikuta passimerkinnät tai ulkoapäin tulevat odotukset.

 Sukupuolivähemmistö-käsitteellä kuvataan ihmisiä, joilla sukupuolen eri ulottuvuudet (biologinen, anatominen, sosiaalinen, psyykkinen ja/tai juridinen) eivät ole yhtenäisesti määriteltävissä mieheksi tai naiseksi. Sukupuolivähemmistöt voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: transihmiset ja intersukupuoliset. Transihmisiin kuuluvat transvestiitit, transsukupuoliset, transgenderit ja muunsukupuoliset. Cissukupuolisella viitataan niin sanotusti sukupuolienemmistöön. (Lähde: seta.fi sekä nettinappi: 2016)

Seksuaalinen suuntautuminen 

Seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen ovat moninaisia asioita ja joita ei välttämättä ole aina helppoa selittää toisille. Seksuaalista suuntautumista voi jokainen määritellä ainoastaan omalla kohdallaan. Seksuaalinen suuntautuminen kuitenkin ilmenee useimmiten siinä, kumpaan sukupuoleen tuntee vetovoimaa eroottisesti tai tunnetasolla. Jotkut tuntevat vetoa eri sukupuoleen, jotkut samaan sukupuoleen, toiset taas molempiin. Jotkut eivät välttämättä halua luokitella omaa seksuaalisuuttaan ja kiinnostuksiaan mihinkään lokeroihin tai nimityksiin.

Päivitetty 8.7. 2016