Työ ja Yrittäjyys

Työllä ja työllistymisellä on iso merkitys jokaisen meidän elämässä. Kun löytää itselleen miellekään työpaikan, jossa on mahdollisuus kehittää ja hyödyntää omaa osaamistaan, kivat työkaverit, miellyttävä työilmapiiri ja työstä maksettava palkka riittävä, on työelämän aloittaminen helpompaa. Työelämä tulee usein vastaan ensimmäisen kerran kesätöitä hakiessa. Kesätyöt ovat hyvä mahdollisuus tutustua eri aloihin, jos oma ammattihaave ei vielä ole selvinnyt. Kesätöillä tienataan myös ensimmäisiä suurempia omia rahoja.

Monet aloittavat työssä käymisen myös opiskeluaikoina. Työstä saa arvokasta työkokemusta ja sen lisäksi se on monille nuorille keino rahoittaa opiskeluja ja elämää. Kun aloitat työskentelyn opintojen ohella, kannattaa muistaa tulorajat ja ennen kaikkea oma jaksaminen työn ja opiskelun yhdistämisessä. Opiskelu on opiskelijan tärkein työ. Varsinaisesti työelämään siirrytään yleensä valmistumisen jälkeen. Työnhakuun liittyvät asiat ovat kuitenkin melko samanlaiset, haitpa kesätöitä tai vakituisempaa työtä.

Työhakemus ja CV eli ansioluettelo kannattaa lähteä laatimaan jo viimeistään ensimmäisten kesätöiden jälkeen. Huolellisesti täytetty, asiallinen ja kaiken tarpeellisen tiedon sisältävä ansioluettelo kertoo työnhakijan työhistorian, koulutuksen ja kokemuksen lisäksi myös paljon hakijan persoonasta. Netistä löytyy paljon hyviä vinkkejä ja malleja CV:n tekemiseen. Työnhaussa kannattaa olla aktiivinen, eikä kannatta lannistua jos ensimmäinen hakemus ei tärppääkään. 

 

Apua työhön ja työn hakuun Nuorten Ohjaamosta: 

Rovaniemen Nuorten Ohjaamo on alle 30 –vuotiaiden matalan kynnyksen ja yksilöllisen kohtaamisen palveluohjaamo. Ohjaamossa etsitään yhdessä ratkaisuja nuoren elämäntilanteeseen ja nuori saa työhön ja koulutukseen pääsyä edistävät palvelut yhden ohjaamon ohjaajan kautta. Ohjaamo palvelee työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria sekä kaikkia niitä nuoria, jotka tarvitsevat nopeaa tietoa ja apua tai pidempiaikaista ohjausta yksilöllisiin tarpeisiinsa. Lisätietoja ohjaamosta: https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Nuoret/Nuorten-ohjaamo

Päivitetty 17.1.2017