Työnhaku

Työnhakuun liittyy monia asioita joita kannattaa miettiä kun suunnittelee omaa tulevaisuuttaan ja työhön hakeutumista. Mitkä ovat omat tavoitteet, millaista osaamista löytyy ja miten voit markkinoida itseäsi jotta työhön hakeminen kannattaa ja tuottaa tuloksia. 

Ansioluettelo eli CV on ensimmäinen asia mihin kannattaa panostaa.
CV markkinoi sinua ja huolellisesti tehty, ytimekäs kuvaus omasta työhistoriasta, koulutustaustasta, kielitaidosta ja hakijan persoonasta harrastuksineen auttaa työn haussa. CV liitetään usein liitteeksi varsinaiseen hakemukseen. 

Varsinainen työhakemus on yleensä lyhyt jossa työnantajalle kerrotaan miksi juuri Sinä olet kiinnostunut tästä työpaikasta ja tehtävästä.
Hakemukseen kannattaa siis kertoa omat vahvuudet ja valmiudet kyseiseen työtehtävään. Joissakin työhakemuksissa pyydetään myös esittämään palkkatoive. Työnantajille kannattaa myös lähettää avoimia työpaikkahakemuksia, jos työnantajille ei ole juuri sillä hetkellä tarjolla paikkoja. Avoimessa hakemuksessa esitellään omat vahvuudet ja osaaminen, samalla tavalla kuin tavallisessakin työhakemuksessa. 

Työhakemusten perusteella työnantaja valitsee usein sopivat henkilöt seuraavaan vaiheeseen, joka on usein työpaikkahaastattelu. Työpaikka haastattelu on tilanne, jossa työnhakija ja työnantaja saavat ja antavat itsestään työtehtäviin liittyviä lisätietoja. Haastatteluun kannattaa varautua jo etukäteen, etsimällä tietoa työpaikasta ja työstä johon olet hakeutunut. Työpaikka haastattelut voidaan nykyisin toteuttaa myös muutoin kuin kasvotusten, vaikkapa puhelimitse. Jos haastattelu tapahtuu puhelimella, kannattaa hakeutua rauhalliseen paikkaan jossa ei ole ulkopuolisia häiriötekijöitä ja voit rauhassa keskittyä. 

Työhaastattelussa työnantajat usein kertovat seuraavasta vaiheesta, tuleeko päätös valituksi tulemisesta haastattelujen perusteella vai jatkuuko työnhaku prosessi vielä eteenpäin
. Jos tulet valituksi työtehtävään,  valitulle hakijalle yleensä ilmoitetaan puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Tämän jälkeen molemmat osapuolet hyväksyvät työtarjouksen joka astuu voimaan kun molemmat osapuolet allekirjoittavat työsopimuksen.