Työnteko ulkomailla

Kansainväliset työkokemukset ovat hyödyksi ulkomailla työskenneille. Tuhannet nuoret lähtevät vuosittain ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, töihin tai muuten vaan kokeilemaan siipiään. Työnteko ulkomailla kartuttaa kielitaitoa, suhdeverkosto laajenee ja toimiminen toisessa kulttuurissa opettaa paljon sekä omasta kulttuurista, toisista kulttuureista, itsenäistymisestä sekä kulttuurien välisistä eroista.

Suomen kansalainen voi työskennellä toisessa Euroopan talousalueen (ETA) maassa samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin oman maan kansalaiset. ETA-maiden ulkopuolelle tarvitaan yleensä työlupa.

Nuorille on tarjolla erilaisia ohjelmia, joiden kautta voi lähteä töihin eri puolille maapalloa.
Mieti ensin mihin maahan tahtoisit töihin ja millaista työtä tahtoisit tehdä. Arvioi omaa kielitaitoasi, missä päin maailmaa voisit työskennellä. Au pairina suomalaisessa perheessä pärjää ehkä vähemmällä kielitaidolla kuin jossain muualla. Myös ikäsi voi vaikuttaa siihen, mihin päin maailmaa voit lähteä. Euroopassa suomalainen työntekijä ei tarvitse työlupaa, joten voi olla helpompaa aloittaa työskentely EU:n tai ETA-alueen sisällä. Työ- ja elinkeinotoimistossa on EURES-palvelu, josta kannattaa kysyä apua. EURES auttaa työnhakijoiden liikkumista ETA-maissa. Työ- ja elinkeinotoimistot eivät välitä alueen ulkopuolisia työpaikkoja, mutta voivat tiedottaa näidenkin maiden harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksista. ETA-maiden ulkopuolelle lähtijöiden tulee selvittää vaadittavat työlupavaatimukset ja -menettelyt. Lisätietoja näistä antavat eri maiden edustustot.

Youth in Action -EU:n nuorisotoimintaohjelman kautta alle kolmikymppiset nuoret voivat saada kokemuksia ulkomailla työskentelystä vapaaehtoisena. Ohjelman puitteissa matkustettaessa saat tukea matkakuluihin, samoin asuminen, ruoka ja vakuutukset maksetaan puolestasi. Lisäksi osallistuja saa pientä taskurahaa. Vapaaehtoisjakson pituus on 2-12 kuukautta. Ohjelmasta vastaa CIMO, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. 

Ulkomaille lähtiessä kannattaa ottaa huomioon oma kielitaito ja oman alan työllisyystilanne kohdemaassa. Kyky sopeutua toisenlaiseen kulttuuriin ja uuteen maahan on tärkeää. Lisäksi tulee ottaa selvää kohdemaan verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmistä. Huolellisella suunnittelulla ja tarpeeksi tietoa hankkimalla lähtö ulkomaille helpottuu.