• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Rovaniemen työvoiman palvelukeskus (TYP)

Rovaniemen työvoiman palvelukeskus (Valtakatu 16) on Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen työvoimatoimiston ja Kansaneläkelaitoksen yhteinen palveluyksikkö, joka järjestää asiakkaille yksilöllisiä työllistymis-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja uudella tavalla.

Tavoitteena on
Etsiä asiakkaan tarpeisiin ja tilanteeseen sopiva yksilöllinen ratkaisu. Ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan työllistyminen, joskin ratkaisuna voi olla myös koulutus, kuntoutus tai eläke. Tavoitteena on parantaa asiakkaan elämäntilannetta pysyvästi ja saada asiakkaan voimavarat käyttöön.

Asiakkuus
Palvelu on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille asiakkaille ja henkilöille, jotka tarvitsevat apua työllistymistä vaikeuttavien ongelmien ratkaisemisessa ja jotka erityisesti hyötyvät palvelukeskuksen moniammatillisista palveluista sekä laajasta yhteistyö-verkostosta. Asiakas ohjautuu palvelukeskukseen työvoimatoimiston tai sosiaalitoimen aloitteesta ja lähetteellä. Palvelukeskuksen asiakkuuden määrittää asiakkaan palvelutarve, joka arvioidaan yhdessä asiakkaan sekä lähettävän tahon virkailijan kanssa. Asiakkuus edellyttää suostumusta työvoiman palvelukeskuksen palveluihin sekä asiakkaan omaa motivaatiota elämäntilanteensa parantamiseen ja työllistymiseen.

Työskentelytapa
Asiakas kutsutaan aikavarauksella henkilökohtaiseen haastatteluun, jossa kartoitetaan hänen tilanteensa ja tehdään jatkosuunnitelma. Yhteistyössä asiakkaan kanssa hänelle räätälöidään sopiva palvelukokonaisuus, joka voi sisältää erilaisia työllistymiseen liittyviä palveluja, kuten työharjoittelua/työelämävalmennusta, koulutusta, työllistämisen tukemista, sosiaalityön tukea,  ohjausta asiakkaan tarvitsemiin kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lisäksi kartoitamme mahdollisuuden työkyvyttömyyseläkkeeseen. Suunnitelman toteutumista tuetaan ja seurataan yksilöllisesti.

Työvoiman palvelukeskus työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden alueella toimivien työllisyys-, kuntoutus-, koulutus- ja muita asiantuntijapalveluita tuottavien organisaatioiden ja projektien kanssa. Asiakkaita palvelee ammattilaisten laaja-alainen verkosto, jossa on osaamista niin työvoima- ja sosiaalipalveluista kuin kuntoutuksesta ja koulutuksestakin. Verkostossa työskentelee työvoimaohjaajia, työvoimaneuvojia, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia,etuuskäsittelijöitä, työvalmentajia, psykologi ja Kelan vakuutussihteeri sekä palveluneuvojia Info-pisteessä.