• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Elatusasiat

Elatustuki on siirtynyt kaupungilta Kelan hoidettavaksi 1.4.2009

Elatustuen myöntäminen ja maksaminen sekä elatusapujen perintä siirtyivät kaupungilta Kelalle 1.4.2009

Asiakkailta siirto ei vaadi toimenpiteitä, sillä Kela jatkaa tuen maksua automaattisesti. Uudet elatustuen hakijat voivat asioida huhtikuusta 2009 alkaen missä tahansa Kelan toimistossa.
Lisätietoa: Kela

Kuntien elatusturvatoimistot ovat maksaneet viimeiset elatusapumaksut 10.3.2009.
Lisätietoa: Elatusturvatyöntekijä, puh. 322 6668 os. Rovakatu 2.


Elatusturva: Elatusapu vai elatustuki?

Molemmat vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta Elatusapu lasketaan lapsen elatustarpeen ja vanhempien keskinäisen elatuskyvyn mukaan.

Elatusturvalla tarkoitetaan lapsen elatuksen varmistamista siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Elatusturva pitää sisällään elatusavun ja elatustuen. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselleen elatusapua. Elatusavun vahvistaminen voidaan tehdä elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Elatusapu maksetaan joko kuukausittain etukäteen tai kertasuorituksena. Elatusapua tarkistetaan elinkustannusindeksin mukaan.

Elatustukea maksetaan lapselle, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen. Tukea voidaan maksaa myös silloin, jos elatusapua ei ole lainkaan vahvistettu elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn johdosta tai kun au-lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai isyyden selvittäminen ja elatusavun sopiminen ovat kesken. Elatustukea voi myös saada sillä perusteella, että elatusapu on vahvistettu täysimääräistä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen elatuskyvyn vuoksi. Täysimääräinen elatustuki. Elatustukea haetaan Kelalta

Vuosittaiset indeksikorotukset 1.1.2010 alkaen

Elatusapuun ja elatustukeen tulee 1.4.2009 voimaan tulevan lain mukaan vuoden 2010 alusta alkaen vuosittain indeksikorotus. Korotuksen suuruus julkistetaan edeltävän vuoden joulukuussa. Myös ns. uusien sopimusten yliheittovuosi indeksikorotuksiin nähden poistuu ja korotus tulee kaikkiin sopimuksiin.

Rovaniemellä asuvien lasten elatussopimukset vahvistaa lastenvalvoja perhesosiaalityön yksikössä, jonne vanhempien tulee varata aika.
Lisätietoa: Lastenvalvoja

Laskurit
linkki_virtu.fi_elapulaskuri.png