• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rovaniemen kaupungin perhehoito
 • Yksikkö jossa koordinoidaan ja koulutetaan uusia sijais- ja tukiperheitä. 
 • Tuemme perheitä olemme yhteyshenkilöitä, hoidamme perheiden valmennuksen rekrytoinnin 
 • Palvelu on suunnattu sijais- ja tukiperheille 
 • Sijais- ja tukiperheiden tehtävänä on antaa hoitoa ja kasvatusta heille sijoitetuille lapsille.Sijaisperheeseen sijoitus voi olla avohuollon tukitoimena tai siten, että lapsi on huostaan otettu ja sijoitettu perheeseen.

Päätöksen tukiperheen myöntämisestä tai lapsen sijoittamisesta perhehoitoon tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. 

 

Sijaisvanhemmuus

Lapsilla on oikeus saada ensisijaisesti perhehoitoa. Perhehoito on lapsen hoitoa ja kasvatusta oman kodin ulkopuolella yksityiskodissa, sijaisperheessä. Sijaisperheitä tarvitaan lapsille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi.
Perheitä tarvitaan erilaisiin tilanteisiin eri-ikäisille lapsille. Lapset voivat olla myös erityishoitoa vaativia lapsia ja nuoria.

Lapsen sijoitus voi olla pitkäaikainen tai lyhytaikainen. Pitkäaikaisessa sijoituksessa lapsi on sosiaali- ja terveyslautakunnan huostassa. Lyhytaikainen sijoitus voi olla kriisiluonteinen tukitoimi, jolloin lapsi on sovitun ajan perhesijoituksessa.

Perhehoitajaksi ryhtyviltä perheiltä edellytetään osallistumista ennakkovalmennukseen. Valmennus perustuu ryhmämuotoiseen Pride-valmennusmalliin.
Seuraava Pride-koulutus alkaa syksyllä 2019.

Sijaisperhehoitajaksi valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Tehtävää haetaan jättämällä yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus perheen tilanteesta. 

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä perhehoitoon.

Tehtävää voi hakea myös Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

 

OLETKO KIINNOSTUNUT TOIMIMAAN TUKIPERHEENÄ?

Seuraava valmennus alkaa maaliskuussa 2019

Tukiperheenä tuet suoraan lasta ja hänen perhettään! Tarvitsemme tukiperheitä erilaissa elämäntilanteissa eläville lapsille, joten tarvitsemme myös erityyppisiä tukiperheitä.

Tukiperheeksi voivat hakeutua tavalliset aikuiset, joiden oma elämäntilanne on vakaa ja joilla on aikaa, tilaa ja halua pitää huolta lapsesta. Tukiperhe ottaa tuettavan lapsen/lapset hoitoonsa yleensä yhdeksi viikonlopuksi kuukaudessa.

Tukiperhetoiminta on ennaltaehkäisevän sosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon tarjoama tukitoimi, josta kaupunki maksaa pienen palkkion sekä kulukorvauksen kerran kuukaudessa, toteutuneen tukityön mukaan.

Valmennuksen aikana perheellä on vielä mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä tukiperheeksi.

Seuraava tukiperhevalmennus alkaaKeväällä 2020

Lisätietoja ja ilmoittautuminen valmennukseen.

Markku Rapakko, Lastensuojelun perhehoito

p. 050 570 1993 markku.rapakko@rovaniemi.fi

Mira Höyhtyä, lapsiperheiden sosiaalityö

p. 040 6573167  mira.hoyhtya@rovaniemi.fi

Tukiperhevalmennus esite 2019.pdf

 

 

Ota yhteyttä

Miia Virtamo
Johtava sosiaalityöntekijä
050-5984688     016 322 6917
miia.virtamo@rovaniemi.fi

Markku Rapakko
Sijaisperhehoidon ohjaaja
050-5701993      016 322 6918
markku.rapakko@rovaniemi.fi

Anna-Kaisa Rautio
Sijaisperhehoidon ohjaaja
050-5739398       016 322 5106
anna-kaisa.rautio@rovaniemi.fi

Perhehoidon laskutuslomakkeet
linkki_virtu.fi_lomake.png