• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Kansainvälistä suojelua ja turvapaikka Suomesta

Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan turvapaikkaa eli pakolaisasemaa, toissijaista suojelua ja humanitaarista suojelua. Maahanmuuttovirasto määrittelee, onko turvapaikanhakija pakolainen, kun hänen hakemukseensa tehdään päätös. Pakolaisaseman saavat ne, joille annetaan turvapaikka tai jotka otetaan Suomeen pakolaiskiintiössä. Turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan myös toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella, mutta tällöin hänellä ei ole pakolaisasemaa.

Turvapaikanhakijoiden palvelut järjestetään Rovaniemellä Suomen Punaisen Ristin (SPR) ylläpitämissä vastaanottokeskuksissa.  

Turvapaikanhakijat_SPR.jpg
Kuva: SPR kuvapankki, Kuvaaja: Jussi Vierimaa

Asiakastiedotteet / lehdistötiedotteet yms. lisätietoja maahanmuuttoviraston sivuilta:  www.migri.fi

Siirtolainen
Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella – tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto tms.

Pakolainen
Henkilö, jolle on myönnetty kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolella. (Ihmisoikeusrikkomukset, sota, levottomuudet, vaino alkuperän, uskonnon, poliittisen mielipiteen tms. vuoksi.)

Kiintiöpakolainen
Suomi ottaa vuosittain vastaan suunnitellusti tietynmäärän pakolaisia (750 –1050), yleensä suoraan pakolaisleiriltä. Henkilöillä on oleskelulupa jo Suomeen saapuessa.

Turvapaikanhakija
Henkilö, joka hakee turvapaikkaa maasta, johon on saapunut –oma valtio ei pysty suojelemaan –hengen tai vapauden menettämisen vaara, vaino, pelko.

Turvapaikka Suomesta
Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu Suomessa heijastelee Euroopan ja muun maailman tilannetta. Suomeen on tänä vuonna saapunut noin 12 471 turvapaikanhakijaa (tilanne 20.9.), kun vuonna 2014 hakijoita oli yhteensä 3651.

Eniten kysytyt kysymykset: http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat/ukk

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa ja ylläpitää useita vastaanottokeskuksia toimipisteineen eri puolilla Suomea.

Uutiskooste Maahanmuutoviraston ja Sisäministeriön uutissyötteistä

Alla olevaan listaukseen on koottu 15 uusinta uutisotsikkoa seuraavista Maahanmuuttoviraston ja Sisäministeriön RSS-syötteistä: 
http://migri.fi/RSS/fi/1/0/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet
http://migri.fi/RSS/fi/1/0/asiointi/asiakastiedotteet/poikkeustiedotteet
http://www.intermin.fi/RSS/fi/1/1//fi/ajankohtaista/uutiset