• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Monikulttuurinen vapaaehtoistyö

Rovaniemen kaupunki ja Rovalan Setlementti ry:n monikulttuurisuuskeskus MoniNet järjestävät yhteistyönä monikulttuurista vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyö koostuu erilaisista mahdollisuuksista toimia eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien kanssa. 

Kotokaveritoiminta on vapaaehtoistyötä, jossa arjen kotouttajat, eli kotokaverit auttavat maahanmuuttajia kotoutumaan Rovaniemelle. Kotoutumista tukeva apu voi sisältää esimerkiksi maahanmuuttajien tukemista arjen asioissa, suomen kielen oppimisessa tai paikkakuntaan ja sen vapaa-ajan harrastuksiin tutustumisessa. Toiminnan tavoitteena on myös lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä vuorovaikutusta.

Vapaaehtoistyötä voi tehdä myös ryhmäohjaajana yksin tai parittain ohjaamalla ryhmää opettelemaan esimerkiksi suomen kielen alkeita ja erilaisia kädentaitoja. Ryhmäkoko voi olla 2 -12 henkilöä. Lisäksi järjestetään läksyaputoimintaa, jossa vapaaehtoistyöntekijä tukee peruskoulua käyvää maahanmuuttajaoppilasta kotitehtävien tekemisessä ja kokeisiin valmistautumisessa. Läksyaputoimintaa organisoidaan yhteistyössä peruskoulujen kanssa.

Vapaaehtoisen kanssa mietitään yhdessä toiminnan sisältö, tavoitteet ja toteutus. Usein vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistyötä pari tuntia kerran viikossa, mutta toimintaan annettu aika voidaan sopia tapauskohtaisesti. Toiminta toteutuu vapaaehtostyön toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Rekrytoimme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia. Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistyön tarjoamista mahdollisuuksista, ota yhteyttä.   

Yhteydenotot

MoniNet, Rovalan Setlementti ry 
Anne Aspelund
KOTI-toimintojen vastaava 
040 - 555 4296
anne.aspelund(at)rovala.fi

Maahanmuuttajasosiaalityö
Alli Kuure-Väisänen
sosiaaliohjaaja
0400 - 695 037 
alli.kuure(at)rovaniemi.fi