• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lastenvalvojan palvelut

 

Lastenvalvojan palveluita ovat isyyden selvittäminen, lasten huoltoon-, asumiseen-, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen.

Isyyden selvittäminen

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin. Lapsi saa isän joko  vanhempien avioliiton tai isyyden vahvistamisen kautta. Lapsen isyys voidaan vahvistaa joko vapaaehtoisella tunnustamisella tai oikeuden päätöksellä. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on samat oikeudet kuin avioliitossa syntyneellä lapsella. Hänellä on oikeus mm. periä isänsä ja saada isänsä sukunimi sekä elatusta isältään.

1.1.2016 voimaan tulleen isyyslain mukaan isä voi tunnustaa lapsen jo raskauden aikana äitiysneuvolassa terveydenhoitajan kanssa sovitulla ajalla.

Lapsen syntymän jälkeen isyyden selvittäminen tapahtuu lastenvalvojan luona. Vanhemmilla tulee olla mukana voimassaoleva kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti). Mikäli lapsen isyys ei ole varma, voivat vanhemmat pyytää tai lastenvalvoja vaatia DNA-näytteiden ottamista. Näytteet otetaan vauvasta, äidistä ja mahdollisesta isästä lastenvalvojan valvonnassa. DNA -tutkimukset ovat isyyden selvittämisen yhteydessä vanhemmille maksuttomia.

Isyyden selvittämisen yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsensa yhteishuollosta. Yhteishuolto tarkoittaa sitä, että molemmat vanhemmat yhdessä päättävät lapsensa asioista ja kummallakin vanhemmalla on oikeus saada tietoja eri viranomaisilta lasta koskevissa asioissa. Samassa yhteydessä erillään asuvat vanhemmat voivat tehdä sopimukset elatusavusta ja tapaamisista.

Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia avo-/avioerotilanteessa lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Kysymys on eroa harkitsevien/eronneiden vanhempien välisestä sopimuksesta, tämän vuoksi neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla ja vanhemmilla tulee olla mukana ajankohtaiset tulo- ja menotositteet sekä valokuvat lapsista. Neuvotteluajalla lastenvalvoja haastattelee vanhemmat. Haastattelussa kartoitetaan erotilanteessa yleisiä ongelmakohtia, jotka on huomioitava lapsen edun mukaisissa sopimuksissa. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät, lapsen edun mukaiset sopimukset. 

Mikäli vanhemmilla on muualla, kuin Rovaniemen kaupungin lastenvalvojalla vahvistetut lasta koskevat sopimukset / käräjäoikeuden päätökset, tulee vanhempien ottaa nämä asiakirjat mukaan varatulle ajalle.

Vanhempien ja lasten ryhmämuotoiset eropalvelut

Rovaniemellä järjestetään eroa harkitseville ja jo eronneille vanhemmille sekä heidän lapsilleen ryhmämuotoisia, vertaistuen tarjoavia palveluja. Edellä mainittuja palveluja ovat: Vanhemman neuvo  -vertaistukiryhmät sekä lasten ja nuorten eroryhmät. 

Tuettu/valvottu tapaaminen 

Tilanteissa, joissa lapsi ei voi tavata vanhempaansa turvallisesti kotona tai vanhempien järjestämässä paikassa, voidaan lapsen oikeus molempiin vanhempiin turvata tuetun/valvotun tapaamisen tai valvotun tapaamisvaihdon avulla. Tuettu/valvottu tapaaminen perustuu lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen tai käräjäoikeuden päätökseen (SHL 27 §). Maksusitoumuksen tuettuun/valvottuun tapaamiseen tai tapaamisvaihtoon myöntää Rovaniemen kaupungin lastenvalvoja Rovaniemellä asuvalle lapselle. Vanhemmat hakevat maksusitoumuksen ennen tapaamisten käynnistymistä toimittamalla sopimuksen/päätöksen tapaamisista lastenvalvojalle. Tapaamisten järjestelyyn tulee varata aikaa vähintään kaksi viikkoa.

Ajankohtaista
Ota yhteyttä

Perhepalvelukeskus
Lastenvalvojat
Korkalonkatu 4, 3 krs 

Postiosoite:
Korkalonkatu 4, PL 8216,   96101 Rovaniemi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Palveluesimies / johtava lastenvalvoja
Nurmela Marja Leena
050 574 3547

 

Ajanvaraus tiistaisin klo 8-11 ja 13-15 sekä ke - pe klo 8-11

Asiakassihteeri
Törmänen Jaana  
016 322 6986

tai suoraan lastenvalvojilta 
puhelinajalla ti - pe klo 9-10

Lastenvalvojat:
Kivilompolo Saija   016 322 6987

Sorro Anna             016 322 6992

Timonen Sari          016 322 6989

Uusipulkamo Kirsi  016 322 6988linkki_virtu.fi_elapulaskuri.png