• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lapsiperheiden perhetyö

Lapsiperheiden perhetyö (SHL 18§)

Kotiin tehtävä ohjaava perhetyö on vanhempien tukemista lasten kasvatustehtävässä. Työskentelyn aikana vähintään perheen toinen vanhemmista on läsnä kotikäynnillä. Perheitä pyritään tukemaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheiden omia voimavaroja ja osaamista. Perhetyö on yksi keino lisätä yhteisöllisyyttä perheiden arkeen ja palauttaa vanhemmille kasvatusvastuuta tukemalla vanhempien osuutta lasten elämässä ja vahvistamalla äitejä ja isiä vanhempana ja kasvattajina. Työskentelyyn otetaan perheen läheisverkosto myös mukaan. Perheille annetaan tietoa myös muista lapsiperheiden palveluista ja ohjataan tarvittaessa esim. varhaiskasvatuksen palveluun.

Kotiin tehtävän perhetyön myöntämisen kriteerit:

 • vanhemmat tarvitsevat tukea lapsen hoivassa ja kodinhoidollisissa tehtävissä
 • vanhemmat tarvitsevat tukea lasten kasvatuksessa (rajat, yhteiset pelisäännöt)
 • perhe tarvitsee ohjausta ja tukea keskinäisessä vuorovaikutuksessa

 

Ryhmämuotoinen perhetyö: 

Ryhmämuotoinen perhetyö Majakka on ammatillisesti ohjattu, suljettu vertaistukiryhmä, johon valitaan 5-8 perhettä.

Toimintaan voi tulla mukaan ottamalla itse yhteyttä johtavaan perhetyöntekijään tai neuvolan / sosiaalityön ohjaamana.

Ennen ryhmän alkua johtava perhetyöntekijä tekee kotikäynnin ja ryhmän ohjaajat laativat yhteistyössä ryhmään tulevan vanhemman/vanhempien kanssa tavoitteellisen suunnitelman. Tavoitteiden toteutuminen edellyttää asiakkaalta sitoutumista ryhmän toimintaan.

Ryhmän ohjelma toteutetaan teemoittain huomioiden perheiltä tulleet toivomukset, perheen voimavarat, taidot sekä lasten tarpeet ja kehitystaso. Teemoja on mm. tutuksi tuleminen, vertaistuki, lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus, vanhemmuus, kodin työt ja talousasiat, lasten ruokailu, mielialaan liittyvät voimavarat sekä tulevaisuuden suunnitelma.

Ryhmään osallistuminen on perheille maksutonta.

Ryhmä kokoontuu 20 kertaa; pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 - 14.00

Kokoontumispaikka: Perhetupa (avoinna vain sovitusti) Osoite: Pohjolankatu 19 – 21 
Yhteystiedot

Lapsiperheiden perhetyö
Korkalonkatu 4, 2 krs PL 8216, 96101 Rovaniemi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Palvelupyynnöt:
Johtava perhetyöntekijä

Ronkainen Raili
p. 0400 695 005

Palveluesimies 

 Jaana Ilmasti 

p. 040- 7235709