• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö

 Lapsiperheiden sosiaalityö on ennaltaehkäisevää työtä, jossa tavoitteena on tukea perheen arjen sujumista. Lapsiperheiden sosiaalityössä tarkoituksena on ratkaista yhdessä perheen kanssa aikuisten ja lasten elämään liittyviä ongelmatilanteita esimerkiksi sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen avulla. Lapsiperheiden sosiaalityössä tuetaan lapsen sekä vanhempien hyvinvointia.

 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuuteen pääsee arviointitiimin tekemän palvelutarpeen arvioinnin kautta, jos perhe ja arviointitiimin työntekijät arvioivat perheen tarvitsevan ennaltaehkäisevää tukea. Sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat selvittävät lapsen ja perheen sen hetkisen tuen tarpeen ja auttavat löytämään tarvittavat palvelut ja ratkaisuvaihtoehdot tilanteen helpottamiseksi.

 

 Lapsiperheiden sosiaalityön palveluita ovat esimerkiksi :

 • Tukihenkilötoiminta: Tukihenkilö on aikuinen, jonka kanssa lapsi voi viettää vapaa-aikaansa esimerkiksi ulkoillen tai käymällä yhdessä lapsen harrastuksessa.
 • Tukiperhetoiminta: Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti pääasiassa kerran kuukaudessa. Tukiperhe on valmennettu tehtävään ja hyväksytty tukiperheeksi. Tukiperheen myöntämiseen on määritelty kriteerit, joiden mukaan sosiaalityöntekijä arvioi, onko tukiperhe perheelle oikea palvelu.
 • Sosiaaliohjaus: Sosiaaliohjaus tukee vanhempien omaa selviytymistä. Sosiaaliohjaaja ohjaa vanhempia mm. vanhemmuuden haasteissa ja miettii yhdessä vanhemman kanssa oikeanlaisiin palveluihin hakeutumista.
 • Vertaisryhmätoiminta: Erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestetään suljettua vertaisryhmätoimintaa. Ryhmässä harjoitellaan mm. sosiaalisia taitoja. Ryhmää ohjaa kaksi sosiaaliohjaajaa.

 Lapsiperheiden sosiaalityön omien palveluiden lisäksi sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät tarvittaessa tiivistä työtä perheen muun viranomaisverkoston kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi koulujen, päiväkotien, perheneuvolan, psykiatrian poliklinikoiden ja eri järjestöjen kanssa.

Lisätiedot

Perhesosiaalityö

Rovakatu 1,  PL 8216

96101 Rovaniemi

Fax: (016) 322 6649

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Sosiaalityöntekijä

Tiina Nevala  

puh. 040 672 1195

Sosiaalityöntekijä

Sirpa Vähänikkilä

puh. 050 911 8055

Sosiaalityöntekijä

Soile Saukkonen

puh. 040 6831 193

Sosiaaliohjaaja

Sari Alaluusua

puh. 040 6837 850

 Sosiaaliohjaaja

Mira Höyhtyä

puh. 0406573167

 

vs. Palveluesimies

Johanna Alajoutsijärvi 

puh. 040 723 5709