• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Palvelutarpeen arviointi; lastensuojelutarpeen selvitys

Arviointitiimissä käsitellään alaikäisistä lapsista tulleet lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset. Ilmoituksen perusteella aloitetaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvitys. 

 Palvelutarpeen arvioinnin eteneminen 

Kun lapsi/nuori itse, hänen vanhempansa tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluun, niin sosiaalityöntekijän on arvioitava avun kiireellisyys. Kaikilla lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä aikuisilla on tietyissä tilanteissa velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon tai tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he ovat huolissaan lapsen hyvinvoinnista.

Kiireellisissä tilanteissa asiaan tulee puuttua välittömästi. Muussa tapauksessa on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa, tehdäänkö sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään tarvittaessa lastensuojelutarpeen selvitys. Palvelutarpeen arviointi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. 

 Mitä arviointi pitää sisällään?

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko lapsella tai lapsiperheellä tuen tarvetta. Arvioinnin aikana tarkastellaan lapsen arjen sujumista kokonaisvaltaisesti ja tehdään arvio tukitoimien tarpeesta.

Lastensuojelutarpeen selvityksessä arvioidaan lapsen/nuoren omaa käyttäytymistä, vanhempien valmiuksia vastata lapsen tarpeisiin sekä lastensuojelun tukitoimien tarvetta.

Miten arviointi tehdään?

Arviointi tehdään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Tapaamiset voidaan järjestää sosiaalitoimistossa, lapsen kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lasta tavataan, jotta kuullaan lapsen oma kokemus arjen sujumisesta.

Vanhempien kanssa selvitetään lapsen elämäntilannetta lapsen näkökulmasta. Samalla arvioidaan vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen turvallisuudesta, perustarpeista ja kehitystason mukaisesta hoidosta ja kasvatuksesta.

Sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa olla yhteydessä muihinkin lapsen elämään kuuluviin henkilöihin, kuten opettajaan tai päiväkodin henkilökuntaan. Tapaamisten määrä vaihtelee yhdestä useampaan tarpeen mukaisesti.

Mitä arvioinnin jälkeen?

 Selvityksestä tehdään kirjallinen yhteenveto. Siihen kirjataan asiat, joita on käsitelty tapaamisissa. Yhteenvetoon kirjataan erikseen lapsen, vanhempien ja sosiaalityöntekijän näkemys palvelutarpeesta. Jos näyttää siltä, että lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat sosiaalihuollon apua, niin asiakkuus voi alkaa joko perhesosiaalityössä tai lastensuojelussa. Silloin mietitään, millaista apua perheelle voidaan antaa ja tehdään asiakassuunnitelma. Jos avulle ei ole tarvetta, niin arviointityö päättyy.

 

 

Yhteystiedot

Perhesosiaalityö
Rovakatu 1,  PL 8216
96101 Rovaniemi
Fax: (016) 322 6649
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kiireellisessä asiassa ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen
puh. 040 7266 965 (24/7) 

Sosiaalityöntekijöiden 
puhelintunti ma-pe klo 9.00-10.00

Sosiaalityöntekijä
Kolehmainen Outi 
puh. 016 3226651

vs.Sosiaalityöntekijä
Nattestad Maria
puh. 016 3225335

Sosiaalityöntekijä
Lampela  Ursula                         puh. 016 322 6652

Sosiaalityöntekijä
Närhi  Mikko
puh016 3222575

Sosiaalityöntekijä
Korhonen Leena
puh. 016 3225156

vs.Sosiaalityöntekijä
Vaarala Tiia
puh. 016 3225301

Perhesosiaalityön palveluesimies
Ilmasti Jaana
puh. 040 7235709