• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lapin neuroyhdistys ry

Lapin neuroyhdistyksen tarkoituksena on MS-tautia sekä harvinaista neurologista sairautta sairastavien tukeminen, hoidon, kuntoutuksen sekä liikunnan harrastamisen edistäminen ja tiedottaminen jäsenille sairaudesta, yhdistystoiminnasta ja koulutuksista.

- Kannustamme jäseniä aktiiviseen elämään ja toimintaan sairauden tuomista rajoituksista huolimatta
- Kehitämme erilaisia toimintamuotoja huomioiden mahdollisimman hyvin laajan toimialueemme.
- Erityisesti pyrimme tavoittamaan syrjäytymisvaarassa olevia ja nuoria.
- Edunvalvonta ja sairastavien sekä heidän omaistensa oikeuksien puolustaminen on tärkeällä sijalla toiminnassamme.
- Kiinnitämme huomiota jäsenistömme tasavertaiseen kohteluun ja ympäristön esteettömyyteen.

Sairaus koskettaa aina koko perhettä ja elinympäristöä. Omais- ja kannattajajäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan!
Yhdistyksen jäsenenä saat Neuroliiton Avain-lehden ja yhdistyksen jäsenkirjeet ja voit osallistua jäsenetuhintaan yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Teemme yhteistyötä eri kansanterveys- ja neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa. Jäsenmäärämme on n. 300, joista n. 150 potilasjäsentä ja 150 omais- ja kannattajajäseniä.

Toimialueemme on Lapin sairaanhoitopiirin alue. Maantieteellisesti alue on laaja ja jäsenistö on hajallaan eri puolilla Lapin lääniä, Posiolta Utsjoelle. Siinä riittää haastetta yhdistykselle.

Paikallisissa MS-kerhoissa tunnetaan parhaiten jäsenten tarpeet ja toiveet. Kerhoja toimii tällä hetkellä Inarissa, Kemijärvellä ja Rovaniemellä. Neurologisten vammaisjärjestöjen nuorilla on oma kerhonsa, Lapin NeuroNuoret. Kerhojen toiminnasta tiedotetaan paikallislehdissä ja yhdistyksen kotisivuilla.

Rovaniemen MS-kerho kokoontuu Neuvokkaassa yleensä kerran kuussa, poislukien kesäkuukaudet. Kerhon kokoontumisesta ilmoitetaan Uusi Rovaniemi-lehden seurapalstalla. 

Ota yhteyttä

Lapin neuroyhdistys ry

0400-954419

mslappi@gmail.com