• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rovaniemen Kehitysvammaisten Tukiyhdistys ry

Tukiliiton toiminnan perusta ovat yhdistykset, joiden keskeisenä tehtävänä on vertaistuen tarjoaminen ja sosiaalisen pääoman kasvattaminen. Tukiliitolla on 206 jäsenyhdistystä.

Löydät yhdistykset aakkosjärjestyksessä

tästä

Yhdistyksen toiminnassa perheet liittyvät samojen arvojen kantajiksi, jakavat kokemuksiaan ja tunteitaan, kokevat yhteisöllisyyttä ja yhteisyyttä. Yhteinen toiminta, tapahtumat, virkistys ja tiedonjakaminen luovat me-henkeä ja antavat voimia arjessa jaksamiseen.

Yhdessä toimien, yhdistyksenä, perheet ovat myös vahvempia vaikuttajina ja omien oikeuksiensa puolustajina.

Samalla alueella toimivat tukiyhdistykset muodostavat tukipiirin. Näin yhdistykset voivat yhdistää voimansa ja toimia mm. edunvalvonnan kysymyksissä yksittäistä yhdistystä vahvempana toimijana.

Tukipiirejä on kaikkiaan 14. Löydät lähimmän tukiyhdistyksesi

(lähde: http://www.kvtl.fi/sivu/Yhdistykset )

 

Ota yhteyttä
Löydät lähimmän tukiyhdistyksesi

(lähde: http://www.kvtl.fi/sivu/Yhdistykset )