• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rovaniemen näkövammaiset
 

Rovaniemen näkövammaiset on Lapin Näkövammaiset ry:n paikallisyhdistys, jonka toiminta-alueena on Rovaniemen kaupunki ja jäseniä alueella on n 150 koko Lapin läänissä yht  yli 400 jäsentä.

Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä henkilö, joka on sokea tai siinä määrin heikkonäköinen, että hänelle on vammasta  olennaista haittaa päivittäisissä toiminnoissa.
Jäsenhakemuslomake lähetetään Lapin Näkövammaiset ry:n hallitukselle.

Rovaniemen näkövammaiset järjestää jäsenilleen  seuraavanlaista toimintaa:
- ideapäiviä käsitöiden merkeissä
- tapahtumia kuluttaja-asioiden, kulttuurin, retkeilyn ja kulloinkin ajankohtaisten asioiden  merkeissä
- naisten kesken tapahtumia
- miesten kesken tapahtumia
- liikuntatapahtumia
- osallistutaan muiden yhteistyötahojen järjestämiin tapahtumiin  

Kokoonnumme Lapin Näkövammaiset ry:n toimintakeskuksessa:
Maakuntakatu 12,
96100 Rovaniemi

Rovaniemen näkövammaisten jäsenet saavat kaikki Lapin Näkövammmaiset ryn tuottamat palvelut:

- edunvalvontatyöt näkövammaisten oikeuksien turvaamiseksi
- äänilehdet
- apuvälinetarjonta
- voi osallistua opinto.harrastus ja virkistystoimintaan
- aluesihteerin palvelut
- tietotekniikan Internet ja sähköpostin opetus

 

* * *


Lapin  näkövammaiset ry 
 

Toiminta-alueellaan yhdistys:
- tekee edunvalvontatyötä näkövammaisten oikeuksien turvaamiseksi
- tuottaa palveluja näkövammaisten tarpeisiin
- toimittaa viikoittain äänitteenä paikallisia sanomalehtiä sekä jäsenlehti Ääniseitaa ja sen sähköistä muotoa Verkkoseitaa
- järjestää jäsenistölleen monipuolista opinto-, harrastus- ja virkistystoimintaa
- tukee ja ohjaa näkövammaisten paikallistoimintaa eri puolilla Lappia. Paikallisia kerhoja on useimmissa Lapin kunnissa. Lisäksi kunnissa on näkövammaisia yhteyshenkilöitä.
- tekee apuväline-esittelyitä sekä näkövammaisuuteen liittyvää koulutusta ja tiedotusta. Palvelukeskuksessa on myös pysyvä apuvälinenäyttely, johon voi käydä tutustumassa.


Ota yhteyttä
Rovaniemen näkövammaisten yhteystiedot:

puheenjohtaja Anja Maunula
P. 0400 – 954251
anja.maunula(at)pp.inet.fi

sihteeri Leena Väyrynen
P. 040 – 5177231
leena.vayrynen(at)pp.nkl.fi


Lapin Näkövammaiset ry:n yhteystiedot

Juha Romakkaniemi
Toiminnanjohtaja
Puh. 0400 146 641 ja 040 742 6970
juha.romakkaniemi(at)tsto.inet.fi

Kaarina Konttavaara
Järjestöohjaaja
040 530 1867
kaarina.konttavaara(at)tsto.inet.fi

Jouko Rytkönen
ATK-kouluttaja
044 3222 588
tt.projekti(at)tsto.inet.fi

Internet: www.lapinnakovammaiset.fi

Skype:lapin.nakovammaiset