• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rovaniemen vammaisneuvosto
Vammaispalvelulain (3.4.1987/380)  13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnanhallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvosto 2013 - 2016   (kh 27.3.2013 § 133)

Varsinainen jäsen       Henkilökohtainen varajäsen 
Veikko Kallionpää  Hannele Burtsov 
Minna Muukkonen  Minna Puustinen
Timo Korva  Matti Väliahdet 
Pauli Niemelä  Iiris Hiukka 
Jarno Saapunki   Tuula Lautala 
Kyösti Kaihua   Reima Vaattovaara 

Kaupunginhallituksen edustaja vammaisneuvostossa on Maarit Simoska, varajäsen Maarit Airaksinen.