Etusivu>Palvelut>Perhe- ja sosiaalipalvelut>Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys auttaa kiireellisissä lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa sekä neuvoo ja ohjaa aikuisväestöä erilaisissa sosiaalisissa ongelmissa.  Kiireellisen avun tarpeessa voi olla hoivaa vaille jäänyt lapsi, nuori ongelmineen tai vanhus jonka tilanne huolestuttaa.

Myös vaara ja uhkatilanteissa sekä onnettomuuksissa voidaan tarvita sosiaalipalveluja kiireellisesti.

Mihin otan yhteyttä:
Arkisin maanantaista perjantaihin:

 • Lasten ja perheiden asioissa lastensuojelunpäivystykseen puhelinnumeroon 040 726 6965 klo 8-16
 • Vanhusten asioissa Nestori neuvontapisteeseen numeroon 016 322 2580 klo 10 – 14 sekä myös aamupäivisin klo 8-10 ja iltapäivisin klo 14 - 16 numeroihin 016 322 2594 tai  016 322 8437    
 • Muissa asioissa sosiaalipalvelukeskuksen palveluneuvontaan numeroon 322 6701 ma-pe klo 9-11 tai asioimalla sosiaalipalvelukeskuksen neuvonnassa osoitteessa Rovakatu 1. Sosiaalipalvelukeskus avoinna ma-to klo 9 - 15.30 ja pe klo 9 - 15.

Virka-ajan ulkopuolella klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin:

 • ota yhteyttä hätäkeskukseen 112

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteys sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Kriisikeskus Lapin Ensi- ja turvakoti

Kriisikeskus Lapin ensi- ja turvakodissa osoitteessa Lähteentie 5 on avoinna arkisin klo 8 - 18, auttaen akuuttiin kriisiin joutuneita ihmisiä. Kriiskeskus on matalan kynnyksen auttamispaikka, johon voi ottaa yhteyttä missä tahansa elämäntilanteissa, joissa ihminen itse tai hänen läheisensä kokevat tarvitsevansa kriisityön apua.

 

Kriisikeskuksen puhelinneuvonta ja ajanvaraus puhelimitse  040 5537 508,  ma - pe klo 8 - 18.

 


Yhteystiedot:

KRIISIKESKUS
Lähteentie 5
96400 Rovaniemi 

Puhelin arkisin klo 8 - 18
040  553 7508

Turvakotipäivystys puhelin 24/7
040 584 0021