• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelukeskus, Rovakatu 1

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen

 

 

nuoli -sininen.gif  Miten toimeentulotuki muuttuu vuonna 2017?

nuoli -sininen.gif  KelaTiedote - Toimeentulotuki uudistuu 2017.pdf

 

Näin haet perustoimeentulotukea Kelasta

 

 

Mitä toimeentulotuki on?

Toimeentulotuki on kunnan myöntämä rahallinen tuki (Huom! Kela tulee käsittelemään perustoimeentulotuen 1.1.2017 lähtien). Tuen tarkoituksena on turvata henkilön/perheen toimeentuloa ja edistää itsenäistä selviytymistä. Se on muita tuloja ja sosiaaliturvaa täydentävää, viimesijaista tukea ja tarkoitettu tilanteisiin, joissa palkka- ja muut tulot tai varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin.

Koska toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, selvitämme ennen tuen myöntämistä hakijan mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista ensisijaisista tulolähteistä, esim. palkalla, opintotuella, työttömyysturvalla, eläkkeellä tai asumistuella.

Toimeentulotuen maksaminen perustuu lakiin. Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tuen määrä lasketaan toimeentulotukilaskelmassa (kokeile toimeentulotukilaskuria).

Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi joissakin tilanteissa voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea.

Lisätietoja saat mm. Rovaniemen kaupungin toimeentulotukiohjeesta.

Kun haet toimeentulotukea, niin varaudu esittämään riittävät selvitykset taloudellisesta tilanteestasi.

 


Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelut
Toimeentulotuki
Rovakatu 1
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Avoinna ma-to 9.00 - 15.30 ja pe 9.00-15

Palveluneuvonta
ma-pe 13.00 - 15.30 (puhelinaika päivittäin)  
puh. 016 322 6701
fax.   016 3560105

Kysy toimeentulotuen käsittelyyn sekä talouteen liittyvistä asioista verkossa:

linkki_virtu.fi_kysy.png

Laskurit