• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Kesäaikana toimeentulotukea hakevat opiskelijat

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Tuen tarve opiskelijalle syntyy vasta silloin, kun hän ei voi saada toimeentuloaan ansiotyöllään, opintoetuuksilla tai muilla tuloilla/varoilla, 

Jos sinulla on mahdollisuus opiskella kesän aikana, niin sinulla on oikeus opintoetuutuksiin, joka on ensisijaista toimeentulotukeen nähden.

Hae toimeentulotukea kirjallisella hakemuksella, johon liität mukaan mm.

• oppilaitoksen todistus opiskelustasi ja myös mahdollisuudesta opiskella kesäaikana (kts. toimeentulotuki etusivu / liitetiedostot) 
• tiliotteet kolmen edellisen kuukauden ajalta
• Kelan opintotukipäätös ja lainatakauspäätös sekä opintolainojen (v. 2015-2016) nostokuitit, jos nostot eivät näy tiliotteella. Jos vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen, niin varaudu selvittämään, miten vanhempasi ovat auttaneet tai auttavat sinua taloudellisesti opintojesi aikana
• vuokrasopimus ja erittely vuokranmäärästä
• tosite ilmoittautumisesta kesätyönhakijaksi (voit tehdä tämän www.mol.fi -sivulla ja tulostaa ilmoittautumislomakkeen hakemuksen liitteeksi)
• esitäytetty veroilmoitus v. 2015 ja verotuspäätös erittelyosineen (ei verokorttia)
• jos olet palkkatyössä kesällä, niin tieto työnkestosta, työnantajasta, palkasta sekä sen maksupäivistä

Liitä hakemuksen mukaan myös puolison taloudelliset tiedot.

Huolellisesti täytetty toimeentulotukihakemus ja liitteet tulee toimittaa Rovaniemen kaupungin sosiaalipalveluihin os. Rovakatu 1.

Puutteellisesti täytetty hakemus viivästyttää käsittelyä ja se voidaan hylätä puutteellisena, jos annettuun määräaikaan mennessä ei ole annettu pyydettyjä lisäselvityksiä.

Etusivultamme voit tulostaa toimeentulotukihakemuksen ja löydät tarkempaa ohjeistusta kesäajan toimeentulotuen hakemiseen sekä liitetiedoston "oppilaitoksen todistus toimeentulotukiviranomaiselle", jossa tulee selvittää mahdollisuutesi kesäopintoihin.