• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rovaniemen vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Vammaispalvelulain (3.4.1987/380)  13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnanhallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Tehtävät
 • Vaikuttaa asenteisiin. Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon
 • Seuraa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ml. vammaispalveluiden ja kuntoutuspalveluiden kehitystä sekä täytäntöönpanoa
 • Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille
 • Vaikuttaa yhdyskuntasuunnitteluun ja esteettömään rakentamiseen
 • edistää laaja-alaisesti vammaisten henkilöiden yhteiskuntaosallisuutta ja yhdenvertaisuutta
Vammaisneuvosto 2017 - 2021 jäsenet 
Varsinainen jäsen       Henkilökohtainen varajäsen 

pj. Minna Muukkonen
minna.muukkonen1@gmail.com    

Tarja Hänninen

vpj. Jarno Saapunki 
jarno.saapunki@pp.inet.fi

Tuula Lautala

Jukka Siltanen

Hannele Burtsov
hannele.burtsov@gmail.com
Sirpa Somby Minna Puustinen

Pertti Ollonen

Anneli Sundström
Pauli Niemelä Iiris Hiukka


Kaupunginhallituksen edustaja vammaisneuvostossa on Maarit Simoska, varajäsen Maarit Airaksinen. 

Lautakuntien edustajat:
Perusturvalautakunta
: Riitta-Maija Hokkanen, varajäsen Jyrki Saarenpää. 
Tekninen lautakunta Vahur Lihtkivi, varajäsen Kaisu Huhtalo.
Vapaa-ajan lautakunta Maija Pirttijärvi, varajäsen Petri Keihäskoski.

Toimialojen edustajat:
Tekninen toimiala: Leena Kantola, varajäsen Aku Raappana
Perusturvan toimiala: Maija Tervo, varajäsen Tanja Koivisto
                                      Kaisa Kuusela, varajäsen Arja Saarinen

Sihteeri Maarit Alikoski, maarit.alikoski(at)rovaniemi.fi

 

 

 

Kokousajat

Kokousajat kevät 2017

(kokousaikoihin voi tulla muutoksia)

ke 8.2. klo 13

ke 12.4. klo 13

ti 30.5.klo 13

Palautetta vammaisneuvostolle