• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Palvelut ja hakeminen

Vammaissosiaalityön palvelujen kautta järjestettäviä palveluja ovat:
Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain nojalla (alle 65-vuotiaat)
Asunnon muutostyöt sosiaalihuoltolain nojalla (alle 65-vuotiaat)
Omaishoidontuki (alle 65-vuotiaat)
Kuljetuspalvelut vaikeavammaisille henkilöille
Henkilökohtainen apu vaikeavammaisille henkilöille
Vaikeavammaisten asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
Päivätoiminta vaikeavammaisille henkilöille
Taloudellinen tuki välineisiin, koneisiin ja laitteisiin
Taloudellinen tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin
Taloudellinen tuki erityisravintokustannuksiin
Sopeutumisvalmennus
Kuntoutusohjaus
Kehitysvammaisten henkilöiden erityishuolto-ohjelma
Työtoimintaa sosiaalihuoltolain nojalla
 
Erityisryhmien asumispalvelujen kautta järjestettäviä palveluja ovat: 
• Kehitysvammaisten asumispalvelut 
• Palveluasuminen sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain nojalla
• Mielenterveys- ja päihde kuntoutujien asumispalvelut

Erityisryhmien asumispalvelujen hakemisesta ohjataan erityisryhmien asumispalvelujen omilla nettisivuilla, jonne pääset tästä linkistä.

Mikäli haluatte, että palvelutarpeenne arvioidaan ja palvelutarvettanne vastaavat palvelut ja tukitoimet kartoitetaan, ottakaa yhteys vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueenne sosiaalityöntekijään. Yhteystiedot löytyvät alta. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen teitä ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Voitte myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeenne arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin teihin yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeenne selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa. Palvelutarpeen arvioinnista vastaa sosiaalityöntekijä.

Henkilökohtaisen avun, kuljetuspalvelujen, ja alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen ja kotikuntaa vaihtavan vammaispalvelujen hakemiseen on omat hakemuslomakkeensa. Muita palveluita ja tukitoimia haetaan vammaispalvelujen yleisellä hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeet löytyvät sivun oikeasta reunasta hakemuslomakkeet – kohdasta.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen kaikkiin vammaispalveluihin jätettyihin hakemuksiin tehdään kirjallinen päätös, johon asiakkaalla on muutoksenhakuoikeus. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset tehdään ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut vammaispalveluihin, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.