• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Pyydä vuoropuhelun ammattilainen avuksi huolesi vähentämiseksi !

Varhainen Avoin Yhteistyö on yhteistyötä asiakkaan (lapsi, oppilas, huoltaja, perhe, potilas) ja työntekijän sekä työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä tilanteeseen nähden mahdollisimman Varhain, Avoimesti ja hyvässä Yhteistyössä ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi. Rovaniemellä kuulluksi tulemista halutaan edistää. Saadun palautteen perusteella sen voidaan myös sanoa toteutuneen erinomaisesti. Varhainen Avoin Yhteistyö on varhaista vastuunottoa omasta toiminnasta toisten tukemiseksi.

Palvelu on tarkoitettu vuoropuhelun tueksi kaikille kuntalaisille ja kunnan työntekijöille.

Tuletko kuulluksi omassa asiassasi? Eteneekö oma asiasi viranomaisverkossa?
Pyydä vuoropuhelun ammattilaisia avuksi omien huolien vähentämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi!

Tapaamisia/palavereja järjestetään yksi tai useampi ja niihin kutsutaan henkilöt, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisemiseen. Palavereissa vetäjinä toimivat koulutetut menetelmiin erikoistuneet työntekijät. He huolehtivat keskustelun järjestämisestä ja etenemisestä. 
Verkostokokouksissa haetaan tilanteeseen selkeytystä, lisää ymmärrystä ja toimintamahdollisuuksia. Ratkaisuja etsitään osapuolten voimavarojen yhdistämisestä.
 
SUJUUKO YHTEISTYÖ VIRANOMAISVERKOSTOSSA?

Anna palautetta kohtaamisesta Rovaniemen kaupungin työntekijän tai kuntalaisen kanssa.
Asiakkaan/läheisverkoston jäsenen linkki palautelomakkeeseen

http://player.myzef.com/rovaniemi/ajax/?q=738-9cz7584f

Työntekijän linkki palautelomakkeeseen

http://player.myzef.com/rovaniemi/ajax/?q=738-kfd2k9f2

Ota yhteyttä
Verkostokoordinaattori
Jukka Hakola
jukka.hakola@rovaniemi.fi

Voit tilata verkostopalaverin nrosta
040-5060107 tai lähetä sähköpostia
vay@rovaniemi.fi

Voit antaa myös palautetta sivuista samaan osoitteeseen.


VAY_nettikuva_285x138px.jpg