• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Ryhmäharjoitusmenetelmä  aggressiivisesti käyttäytyville nuorille ART

Kouluissa, nuorisopsykiatriassa, nuorisotyössä ja sosiaalityössä aggressiivisesti oirehtivat nuoret ovat erityinen ja kasvava haaste ammattikasvattajille. ART on menetelmä nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Se koostuu sarjasta ohjattuja ryhmätapaamisia, joissa aggressivisesti käyttäytyvät nuoret harjottelevat sosiaalisia taitoja, vihan hallintaa ja moraalista päättelyä. Uusien taitojen kautta nuorille avautuu mahdollisuus toimia arjen ristiriitatilanteissa ilman väkivaltaa.

Koulukuraattorit ovat koulutettuja menetelmän käyttöön.