• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

VAY 2014-2015

Rovaniemellä  toimintakautena 2014-2015 lisätään Varhaisen, Avoimen Yhteistyön -menetelmien käyttöä seuraavilla toimenpiteissä. Oikealla olevista liitteistä löydät lisää tietoa asioista. 

- Huolen puheeksiottamisen ja hyvien käytäntöjen dialoginen ohjaajakoulutus
 
- Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttaminen verkostokonsulteiksi

- NOSTA KISSA PÖYDÄLLE! - koulutus, kuinka vaikeat otetaan puheeksi
 
- Nuorten palveluiden työntekijöiden moniammatillisuutta edistävä koulutus-
  ja työskentelyprosessi

- Työhyvinvoinnin ensitiimin työstäminen

- VAY-kokonaisuuden arviointi Rovaniemen kaupungissa

- VAY:n lisääminen koulupalveluissa

- VAY:n lisääminen terveyspalveluissa

- Muistisairaan ihmisen edunvalvonta yhteistyönä kehittämisprojekti 2013-2016

 

 

liitetiedostot
Nimi