• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakentamisen sivustolta löytyy tietoa yhdyskuntateknisesti toimivan ja kaupunkikuvallisesti viihtyisän elinympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta.

Tavoitteena on toimiva, viihtyisä, terve ja turvallinen arktinen kaupunki, joka vastaa hyvin asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita.