• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen
Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tämä tapahtuu lupamenettelyn sekä jatkuvan valvonnan keinoin suorittamalla lain ja lupapäätösten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennetun ja rakennettavan ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä opastuksen ja neuvonnan avulla. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta sijaitsee kaupungintalolla (Hallituskatu 7) ensimmäisessä kerroksessa. Kulku tapahtuu pääoven kautta. Ilmoittaudu infopisteessä.

Lupahakemus ja kaikki lupakäsittelyyn liittyvät sähköiset dokumentit toimitetaan verkossa sähköisen lupapalvelun kautta. Palvelu vaatii kirjautumisen sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen.

Pääpiirustukset tulee toimittaa paperisena rakennusvalvontaan kahtena kappaleena (asemakuva kolmena), vaikka lupaa hakisi sähköistä palvelua käyttäen.

Rakennusvalvonnassa päivystys arkipäivisin klo 8.00-12.00, jolloin rakennusvalvonnan henkilöstö neuvoo ja ohjaa rakentamiseen liittyvissä asioissa toimistolla ilman ajanvarausta tai puhelimitse. Muina aikoina palvelemme sopimuksen mukaan.

Päivystäjä klo 8-12 (päivystyspuhelin 040 688 5431)

Viikko 20 Juho Tapio, valvontainsinööri

Viikko 21 Hannu Kangas, toimistoinsinööri

Viikko 22 Tapio Lakkala, valvontainsinööri

Viikko 23 Juha-Pekka Korpela, valvontainsinööri

Viikko 24 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri

Viikko 25 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari

Viikko 26 Juho Tapio/Tapio Lakkala, valvontainsinööri

Viikko 27 Tapio Lakkala, valvontainsinööri

Viikko 28 Juha-Pekka Korpela, valvontainsinööri

Viikko 29 Hannu Kangas, toimistoinsinööri

Viikko 30 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari

Viikko 31 Juho Tapio, valvontainsinööri

Viikko 32 Tapio Lakkala, valvontainsinööri

Viikko 33 Juha-Pekka Korpela, valvontainsinööri

Viikko 34 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri