• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta
Käyntiosoite: Hallituskatu 7    I-kerros
PL 8216, 96101 ROVANIEMI
E-mail etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Fax. 016-322 6279

Rakennusvalvonnan henkilöstö ja yhteystiedot

Ympäristövalvonnan päällikkö
Erkki Lehtoniemi
puh. 322 8089, 0400-295 595
Ilmansuojelu ja siihen liittyvät tutkimukset ja selvitykset, luonnonsuojelulain mukaiset rauhoituspäätökset, ympäristövaikutusten arviointimenettely. Vastuualueen johtaminen, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta, henkilöstö- ja hallinnolliset asiat. Ympäristölautakunnan esittelijä.

Rakennustarkastaja
Jonna Vinberg
Puh. 050-361 0379, 016-322 8005
Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset kuten rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat. Rakennusvalvonnasta lautakuntaan menevien asioiden valmistelu. Vastuualueen varapäällikkö.

Rakennustarkastaja
Pentti Ylitalo
Puh. 0400 698 653, 016- 322 8093
Rakentamisen neuvonta ja valvonta. Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset kuten rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluvat. Suunnittelutarveratkaisupäätökset ja ranta-alueiden poikkeamislupahakemusten käsittely.

Tarkastusinsinööri
Jari Kortesalmi
Puh. 0400-529 987, 016-322 8088
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu sekä katselmukset. Rakennuslupaprosessiin kuuluvien lvi-suunnitelmien hyväksymis- ja katselmustehtävät, niihin liittyvät työmaakatselmukset sekä työnjohtajien hyväksyminen.

Toimistoinsinööri 
Hannu Kangas
Puh. 050-590 7449, 016-322 8014
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu sekä katselmukset. Korkotukilaina-asiat, asumisoikeusasiat, korjausavustukset, hissiavustukset ja asuntotoimen viranomaistehtävät.

Valvontainsinööri
Juha-Pekka Korpela
Puh. 040-583 4672, 016-322 8086
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu sekä katselmukset.

Tarkastusrakennusmestari
Rainer Björkberg
Puh. 040-531 6524, 016-322 8080
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset sekä maisematyöluvat kaupungin alueella. Korjausavustukset (korjausneuvoja).

Paikkatietoasiantuntija
Juha Iivari
Puh. 040-522 9182, 016-322 8082
Rakennusvalvonnan paikkatietojärjestelmien sekä rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito ja kehittäminen sekä rakennusten maastotarkistukset. Toimenpideilmoitusten käsittely sekä maisematyöluvat puiden kaatamiseksi. Sähköisen lupapalvelun hallinnointi.

Hallintosihteeri
Kaisu Huhtalo
Puh. 040-556 4642, 016-322 8081
Lupahakemukset ja neuvonta lupa-asioissa.
Lupa-asioiden täytäntöönpanot.

Hallintosihteeri
Marita Kuoksa
Puh. 050 315 1027, 016-322 6348
Lupa-asioiden täytäntöönpanot, ympäristölautakunnan esityslistan valmistelu.

Asuntosihteeri
Maarit Tervo
Puh. 040-7490 211, 016-322 8091
Ympäristölautakunnan sihteeri ja jätehuoltojaoston sihteeri. Asumisoikeusasiat, korkotukilaina-asiat, korjausavustukset/rahatilaukset, asuntotoimen viranomaistehtävät.  

Projekti-insinööri
Tapio Lakkala
Puh. 046 923 1554, 016 322 8491
Projekti: Rovaniemen alueen kiinteistöjen rakennus- ja huoneistotietojen päivittäminen nykytilanteeseen ja vastaamaan myönnettyjä rakennuslupia.