• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta
Käyntiosoite: Hallituskatu 7    I-kerros
PL 8216, 96101 ROVANIEMI
E-mail etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Rakennusvalvonnan tarkastajat rakennusvalvonta@rovaniemi.fi

Rakennusvalvonnan päivystys arkipäivisin klo 8.30 -11.30 numerossa 040 688 5431.

 

Rakennusvalvonnan henkilöstö ja yhteystiedot

 

Ympäristövalvonnan päällikkö
Erkki Lehtoniemi
puh. 322 8089, 0400 295 595
Ilmansuojelu ja siihen liittyvät tutkimukset ja selvitykset, luonnonsuojelulain mukaiset rauhoituspäätökset, ympäristövaikutusten arviointimenettely. Vastuualueen johtaminen, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta, henkilöstö- ja hallinnolliset asiat. Ympäristölautakunnan esittelijä.

Rakennustarkastaja

Pentti Ylitalo

Puh. 0400 698 653, 016 322 8093

Rakentamisen neuvonta ja valvonta. Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset kuten rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat. Ranta-alueiden poikkeamispäätökset. Rakennusvalvonnasta lautakuntaan menevien asioiden valmistelu. Vastuualueen varapäällikkö.

 

Toimistoinsinööri 

Hannu Kangas

Puh. 050 590 7449, 016 322 8014
Rakentamisen neuvonta ja valvonta. Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset kuten rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluvat sekä ranta-alueiden poikkeamispäätökset.
Korkotukilaina-asiat, asumisoikeusasiat, hissiavustukset ja asuntotoimen viranomaistehtävät.

 
Tarkastusinsinööri
Jari Kortesalmi
Puh. 0400 529 987, 016 322 8088
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu sekä katselmukset. Rakennuslupaprosessiin kuuluvien lvi-suunnitelmien hyväksymis- ja katselmustehtävät, niihin liittyvät työmaakatselmukset sekä työnjohtajien hyväksyminen.


Valvontainsinööri
Juha-Pekka Korpela
Puh. 040 583 4672, 016 322 8086
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset, sekä maisematyöluvat kaupungin alueella.

 

Tarkastusrakennusmestari
Rainer Björkberg
Puh. 040 531 6524, 016 322 8080
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset sekä maisematyöluvat kaupungin alueella.

 

Valvontainsinööri

Juho Tapio

Puh. 040 5047199

Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset sekä maisematyöluvat kaupungin alueella.

 

Valvontainsinööri
Tapio Lakkala
Puh. 046 923 1554, 016 322 8491
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset sekä maisematyöluvat kaupungin alueella.

 

Paikkatietoasiantuntija
Juha Iivari
Puh. 040 522 9182, 016 322 8082
Sähköisen lupapalvelun hallinnointi, ranta-alueiden poikkeamispäätökset, toimenpideilmoitusten käsittely, maisematyöluvat puiden kaatamiseksi, rakennusvalvonnan paikkatietojärjestelmien, sekä rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito ja kehittäminen, sekä rakennusten maastotarkistukset. 

 

Hallintosihteeri
Kaisu Huhtalo
Puh. 040 556 4642, 016 322 8081
Lupahakemukset ja neuvonta lupa-asioissa. Asiakirjatilaukset, arkistotilaukset, sekä
lupa-asioiden täytäntöönpanot. Rakennuslupien ja asiakirjatilausten laskutus.

 

Hallintosihteeri
Marita Kuoksa
Puh. 050 315 1027, 016 322 6348
Lupa-asioiden täytäntöönpano ja asiakirjatilaukset, arkistotilaukset, sekä ympäristölautakunnan esityslistan valmistelu.Rakennuslupien ja asiakirjatilausten laskutus

 

Asuntosihteeri 
Maarit Tervo
Puh. 040 7490 211, 016 322 8091
Lupa-asioiden täytäntöönpanot ja asiakirjatilaukset. Ympäristölautakunnan sihteeri ja jätehuoltojaoston sihteeri. Asumisoikeusasiat, korkotukilaina-asiat, asuntotoimen viranomaistehtävät. 

 

Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjatilaukset

Rakennusvalvonta.Arkistohaku@rovaniemi.fi

Asiakirjojen toimitusaika on noin viikko.

Arkistopalvelut on suljettu 15.7. - 2.8.2019. 

Arkistosta toimitetaan vain viranomaisasiointiin tarvittavat kiireelliset todistus- ja asiakirjajäljennökset, (rakennus- ja huoneistorekisterikortit, lopputarkastuspöytäkirjat).