• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen


Liikelaitosten johtokunta ja päätöksenteko

Liikelaitosten johtokunnan muodostaa viisi jäsentä. Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Tilaliikelaitoksen toimintaa sekä päättää toimivaltansa puitteissa kaupungin peruspalvelutiloihin liittyvistä uudis- ja korjausinvestoinneista, ostoista ja myynneistä sekä ylläpidon strategiasta.

Johtokunnan kokoukset pidetään kerran kuukaudessa.

Liikelaitosten johtokunnan kokousaikataulu

Liikelaitosten johtokunta 2013-2016 

 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
 Leena Jääskeläinen, pj  Jukka Mäyrä  Kok.
 Merja Lämsä, vpj  Kaisa Kulmala  Kesk.
 Jorma Hovi  Kauko Vuorjoki  SDP
 Jyrki Lipponen  Seppo Halttu  Vas.
 Ari Rantala  Erkki Talvensaari  PerusS.

Kaupunginhallituksen edustaja liikelaitosten johtokunnassa on Järmo Juntunen ja hänen varajäsen Liisa Helin.

Tilaliikelaitoksen esittelijänä liikelaitosten johtokunnassa toimii toimialajohtaja Martti Anttila ja sihteerinä talous- ja hallintosihteeri Irja Hast.