• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Sähköiset palvelukanavat
Sähköiset palvelukanavat

Lupapiste

 

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea katu-, sijoitus- ja muita yleisten alueiden lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, kaivajan, suunnittelijan ja muut ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin. Lupapiste palvelu ei poista muiden viranomaislupien hakemista vaan koskee ainoastaan kunnalta haettavia katu-, sijoitus- ja muita yleisten alueiden lupia.

 


Rakennusvalvonnan sähköinen lupahakemus
 
Trimble Locus:n  rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin kautta voit hakea lupaa mm. uudisrakentamiseen, laajennukseen, muutokseen, purkuun, aitaamiseen ja puunkaatoon. 
Sähköisen lupahakemuksen ongelmatilanteissa ota yhteyttä: paikkatietoinsinööri p. 040 522 9187 tai paikkatietosuunnittelija 040 766 5698.

Tonttien hakupalvelu

Kaupungin vapaita tontteja voi selata kaupungin Internet karttapal-velussa. Hakija voi valita haluamansa tontit ja siirtyä täyttämään tonttihakemuksen Tonttien haku -palvelussa.

- Hakija valitsee halutut tontit ja kirjautuu Tonttien haku –palveluun. Palvelussa voi hakea suoraan yhtä valittua tonttia tai kerätä useamman tontin listalle ja hakea kaikkia samalla hakemuksella. Kirjautuminen tonttien hakupalveluun vaatii käyttäjätunnuksen, jonka voi tehdä sähköisen tontinhakupalvelun toiminnolla: Kirjautuminen > Luo uusi käyttäjätunnus.

- Tontit järjestetään haluamaansa tärkeysjärjestykseen ja täyttää tonttihakemuksen.

- Hakija lähettää hakemuksen käsiteltäväksi tarkistettuaan hakemuksen yhteenvedon.

- Hakija saa sähköpostiinsa varmistuksen hakemuksen saapumisesta. Hakija voi selata lähettämiään hakemuksia ja seurata hakemusten tilaa kirjautumalla Tonttien haku –palveluun.

- Hakija saa tiedon myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä. Hakemus-ten käsittely on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvitta-vat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen kaupungille.


Karttapalvelu

Internet Karttapalvelu on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä ja tuottama verkkopalvelu.
Karttapalvelussa esiintyvä tieto on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin eikä niitä tule käsittää juridisena tai kaupallisena ohjeena. Palvelun ylläpitäjä ei vastaa palvelussa olevien tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin.