• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Terveyspalvelut ja hallinto
Kaupungintalo

Perusturvan toimialan terveydenhuollon palvelualueeseen kuuluvat avovastaanoton tiimit, pikapoli,  suun terveydenhuolto, kuntoutus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Terveyspalveluilla

 • Ehkäistään sairauksien syntyä, edistetään ja ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia  ja hoidetaan sairaita.
 • Turvataan lakisääteinen hoitoon pääsy ja tarvittaessa hoito.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhteistyötä yksityisen sektorin terveydenhuollon ja työterveyshuollon kanssa.
Hallinto-organisaatio vastaa demokraattisesta päätöksenteosta ja toiminnan yhteiskunnallisesta ohjaamisesta sekä palvelujen järjestämisestä kuntalaisten perusoikeuksien ja palvelutarpeiden mukaisesti.

 

Perusturvalautakunnan  esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan verkkosivulla osoitteessa:
http://ktweb.rovaniemi.fi

Palvelujohtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen julkaistaan verkkosivulla osoitteessa:
http://ktweb.rovaniemi.fi

 

 

Perusturvan toimialan tilat ovat kaupungintalolla, Hallituskatu 7.
Perusturvan toimialajohtaja Markus Hemmilä 016 322 6030
Hallintoylilääkäri Paula Reponen 016 322 6605
Palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela 016 322 6007

 

Ota yhteyttä

Terveydenhuollon palvelualue
Hallituskatu 7, 2. krs. 
PL 8216,  96101 Rovaniemi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Palvelualuepäällikkö
Kaisa Kuusela          
016 322 6007

Hallintoylilääkäri
Paula Reponen
016 322 6605