• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Veteraanikuntoutus

Valtiokonttorin kustantamaan veteraanikuntoutukseen oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Kuntoutukseen haettaessa tarvitaan täytetty ja allekirjoitettu hakemus. Hakemuslomakkeita ja täyttöohje löytyvät oheisista linkistä . Veteraanikuntoutukseen on jatkuva haku. Hakemuksen liitteeksi riittää palvelutarpeen kartoittaminen ja siinä tehty toimintakykyarvio (alle vuoden vanha). Lääkärinlausunto tulee hankkia, jos terveydentila sitä vaatii. Lääkärinlausunnoksi käy esim. sairauskertomusteksti, jossa on maininta kuntoutustarpeesta. Erillisiä laajoja B- tai C- lausuntoja ei tällöin tarvita.

Valtionkonttori myöntää kuntoutukseen käytettävät määrärahat vuosittain. Vuosittain hakijoiden määrä on huomattavasti suurempi kuin mihin kunnan saama määräraha riittää. Rahoista ensimmäinen erä saapuu kuntaan helmikuussa. Sen jälkeen hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Määrärahan määrästä johtuen kaikki eivät pääse joka vuosi haluamaansa kuntoutukseen. Kuntoutuspäätös lähetetään veteraanille ja palveluntuottajalle.

Hakemukset toimitetaan Ikäosaamiskeskukseen, Pohjolankatu 2, Raija Kokkonen.
Mikäli lomakkeen täytössä on jotakin kysyttävää, voitte tiedustella ohjeita numerosta puh. (016) 322 4065