Etusivu>Palvelut>Terveys>Terveyskeskusmaksut
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Terveyskeskusmaksut

Asiakkalta/potilailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan. Säädöksissä määrätään mm. maksuttomista palveluista, maksullisista palveluista sekä maksujen enimmäismäärästä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko

 • maksuttomia tai
 • asiakasmaksu on kaikille sama (ns. tasamaksu) tai
 • asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan. 

Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden enimmäismaksut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Kunta voi päättää ottaa käyttöön niitä pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palvelusta niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua.

 Rovaniemen kaupungin hallintosäännön (Kv 29.5.2017 § 51) mukaan perusturvalautakunta päättää oman toimialansa osalta viranomais- ja asiakasmaksujen perusteista ja euromääristä. 

Maksuttomia palveluja ovat mm. neuvolapalvelut ja seulonnat.

Tasamaksuja ovat mm. lääkärin vastaanottopalvelut ja lyhytaikainen laitoshoito.

Jatkuvan ja säännöllisen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun maksu määräytyy palvelun laadun, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. 

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu perustuu asiakkaan/potilaan ja hänen puolisonsa yhteenlaskettuihin säännöllisiin tuloihin eräiden vähennysten jälkeen.

Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen maksukatto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuunottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua.

Maksupäätökseen/maksuun voi hakea oikaisua

Asiakasmaksulain mukaan maksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua hallintolain (434/2003) mukaisesti. Oikaisuvaatimus tehdään perusturvalautakunnalle asiakasmaksupäätöksessä olevan ohjeen mukaisesti. Asiakasmaksupäätöksessä/asiakaslaskussa ovat yhteystiedot ohjausta ja neuvontaa varten.    

Kunnan on alennettava tai jätettävä perimättä sosiaalihuollon maksu tai maksukyvyn mukaan määräytyvä terveydenhuollon maksu, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen.  

Asiakas voi saada sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuihin myös toimeentulotukea.

 

Asiakasmaksut v. 2020

 
Maksutyyppi
 
Hinta
 
Muuta huomioitavaa

Lääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu

41,20€

Voimassa kalenterivuoden loppuun

Peritään 18- vuotta täyttäneiltä

Ei peritä veteraaneilta

Voi halutessaan vaihtaa lääkärin vastaanottokäyntimaksuun soittamalla laskutuksen numeroon ennen laskun eräpäivää

Lääkärin vastaanottokäyntimaksu

20,60€

Peritään jokaiselta käynniltä, jos ei ole suorittanut vuosimaksua

Peritään 18- vuotta täyttäneiltä

Ei peritä veteraaneilta 

Erikoislääkärin vastaanottokäyntimaksu 41,20€  

Päivystysmaksu

Päivystyskäynnit laskuttaa LSHP

Hoitajan vastaanottokäyntimaksu

11,40€

 

 

 

Peritään kalenterivuoden aikana enintään 3 käynnistä.Ei  peritä ennaltaehkäisevistä käynneistä.
Rokotuskäynti    19,80€
Jalkojenhoitajan käyntimaksu   11,40€  
Yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio-ja kuvantamistutkimukset   Todellisten kustannusten mukaan.
 CD-tallenne 32,20€  Esim. Röntgen-kuvat

Perumaton ajanvaraus

Lääkärin vastaanoton tai suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käyttämättä ja perumatta jätetty ajanvaraus

50,80€

Peritään jokaisesta peruuttamattomasta ajasta

Peritään 15- vuotta täyttäneiltä

Lääkärintodistukset ja lausunnot


 Lääkärinlausunnot    50,80€  C, D, E ja muut lausunnot
 Suppea lääkärintodistus   24,10€  

Lääkärintodistus tai lausunto ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi

61,00€


 

Asiakkaat EU:n ulkopuolelta

130,95€

 
 

Rintamaveteraanitodistus

40,90€

 

 Kuntoutuksen asiakasmaksut    

Yksilökohtainen fysioterapia

       11,40€       

Hoitokertamaksu

1-2 krt/kalenterivuosi

 Sarjassa annettava hoito/lääkinnällinen kuntoutus 11,40€ Fysio-tai toimintaterapiakäynti väh. 3 krt/kalenterivuosi. Peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa.
 Apuvälinekäynti 11,40€  
 Kuntoutuksen ryhmäkäynti hoitosuunnitelma/lähte 4,00 Peritään etukäteen 10 käynnin erissä
 Muut sarjassa annettavat hoidot   Peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa
 Siedätyshoitokäynti 11,40€  
 Jalkojenhoitokäynti 11,40€  

Tiedot kaikista asiakasmaksuista ovat nähtävillä tällä sivulla kohdassa Päätös asiakasmaksuista: Terveydenhuollon asiakasmaksut 2018 alkaen.

Lisätietoja asiakasmaksuista voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä.