• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Ajankohtaista

Alkuvuoden Oiva-raporttien julkaiseminen viivästyy edelleen

Ympäristöterveydenhuollon uuden valtakunnallisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vuoksi alkuvuoden Oiva-raporttien julkistaminen viivästyy.

Järjestelmä on saatu muutoin käyttöön 21.1.2019, mutta Oiva-raportteja pystytään muodostamaan ja lähettämään vasta 15.2.2019 lähtien. Käytännössä ensimmäiset vuoden 2019 tarkastusten Oiva-raportit on nähtävissä  Oivahymy.fi -sivuilla aikaisintaan 25.2.2019.

Ruokavirasto pahoittelee tästä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.


Kesäterveys (THL)

THL on koonnut verkkopalveluunsa monipuolisen Kesäterveys -tietopaketin antamaan vastauksia yleisimpiin mieltä askarruttaviin kesäkysymyksiin (mm. aurinko ja vesi, ruoka ja juoma).

kesäterveys_ppääkuva.jpg


Koirankakat roskiin – ei kaduille!

Suljetut koirankakkapussit voi laittaa yleisiin roska-astioihin. Esimerkiksi Rovaniemen keskusta-alueella on yli kolmekymmentä koiranjätöspussiautomaattia ja yli 220 yleistä roska-astiaa, joihin voi laittaa koirien jätöspusseja.

Pientalojen omistajat voivat myös antaa ohikulkeville koiranulkoiluttajille luvan pudottaa koirankakkapussiin noukitut pökäleet pientalonsa ulkoroskikseen merkitsemällä roskiksen Koirankakkaroskis-tarralla. Näin saadaan lisää enemmän roska-astioita tähän tarkoitukseen.

Tarran voi tilata osoitteesta www.koirankakkaroskis.fi koirankakkaroskis.gif
Rovaniemellä tarroja saa myös Rovaniemen kaupungintalon Osviitta-palvelupisteestä.
HUOM! Tarrat on tarkoitettu pientalojen omassa omistuksessa oleviin roskiksiin. Taloyhtiöiden jäteastioihin tarrat voi liimata vain taloyhtiön hallituksen luvalla.

Järjestyslain 27.6.2003/612 14 § mukaan koiran omistajan on huolehdittava siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.


Salmonellatodistus

Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) on korvannut 1.3.2017 alkaen aiemman tartuntatautilain. Vaatimukset elintarviketyöntekijöiden salmonellatodistuksista ovat uuden lain myötä muuttuneet. Uuden lain mukaan työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, jos työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy salmonellatartunnan tavallista suurempi leviämisvaara (tartuntatautilain 56 §). Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Tarkoitettuja työtehtäviä ovat elintarvikelaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita, tai maidon tuotantotilalle muissa maidonkäsittelytehtävissä kuin lypsytyössä, jos tila toimittaa maitoa meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida. Selvitys on vaadittava ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on salmonellabakteerin kantaja.
Lisätietoja: THL/ Uusi tartuntatautilaki 1.3.2017 alkaen - muutoksia aiempaan/ Terveystarkastukset ja poissaolosta päättäminen


Rovaniemen ympäristölautakunta on 23. 11. 2016 päätöksellään hyväksynyt Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon päivitetyn maksutaksan (ks. liitteet).
Taksa koskee ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluista perittäviä maksuja Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kuntien alueella.
Taksassa on määritetty mm. uuden tupakkalain mukaiset myynnin vuosittaiset valvontamaksut.


Tupakkalaki tiukentui, uusi laki voimaan 15.8.2016.
Lisätietoja:
STM Tiedote 102/2016

Kuluttajaturvallisuusvalvonta on siirtynyt Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen. Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011) on tehty eduskunnan päätöksellä muutos (1510/2015), jonka mukaisesti kuntien toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisena päättyy ja kuluttajaturvallisuusvalvonta irrotetaan ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta.
Kuluttajat voivat tehdä ilmoituksen vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta Tukesin verkkosivuilta löytyvällä ilmoituslomakkeella, mikäli asia ei ole korjautunut yhteydenotolla palvelun tarjoajaan.
Palvelun tarjoajien tulee tehdä ilmoitus vaaraa aiheuttaneesta kuluttajapalvelusta tai vakavasta läheltä piti -tilanteesta (KuTuL 8 §) suoraan Tukesiin verkkosivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoitusvelvollisuutta uudesta kuluttajapalvelusta tai toiminnassa tapahtuneesta olennaisesta muutoksesta ei enää ole, mutta velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja tietyistä palveluista säilyy.
Tukesin verkkosivuilta löytyy runsaasti tietoa palvelun tarjoajan velvollisuuksista ja eri palveluihin kohdistuvista turvallisuusvaatimuksista sekä kuluttajapalveluryhmän yhteystiedot.


Paikallisruoka, lähiruoka, luomu, elintarvikeyritykset...
Valtakunnallinen tiedonvälityshanke Aitoja makuja II:    
aitojamakuja.fi
Askelmerkit suoramyynnin ja/tai pienimuotoisen elintarvikkeiden jatkojalostuksen aloittamiseen

Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen valvontayksikön nimi muuttui Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolloksi ympäristölautakunnan päätöksellä 26. 6. 2013.

Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin yhteistoiminta

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta on aloitettu Ranuan ja Rovaniemen kuntien välillä  1.1.2008.  Yhteistoiminta-alue on laajentunut 1.1.2011 alkaen käsittämään Pellon ja Ylitornion kunnat. Vuoden 2013 alusta yhteistoiminta-alueeseen kuuluu myös Kolarin kunta.  1.1.2013 alkaen Rovaniemen ympäristölautakunta vastaa Ranuan, Pellon , Ylitornion ja Kolarin kuntien ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvista tehtävistä. Edellä mainittujen kuntien viranhaltijat, eläinlääkärit ja terveystarkastajat ovat siirtyneet  Rovaniemen kaupungin viranhaltijoiksi.

 

 Toimipisteet  
 Eläinlääkärit:    Ounasvaarantie 15, 96400 Rovaniemi
   Tuomaantie 1 K, 97700 Ranua
   Hellandintie 10, 95700 Pello
   Alkkulanraitti 70, 95600 Ylitornio
   Pellikantie 28, 95900 Kolari
   

 Terveystarkastajat, valvontaeläinlääkäri ja
  Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimisto:

Rantavitikantie 33 B-porras, 96300 Rovaniemi

 

 


Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Postiosoite: 
Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi


Käyntiosoite:
Rantavitikantie 33 B-porras, 4. krs

Sähköpostiosoitteet:
Yhteinen osoite
terveystarkastaja(at)rovaniemi.fi
Henkilökohtaiset osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Terveysvalvonnan asiakaspalvelu
puh. 0400 128 447
 
arkisin klo 8.30-12.00