• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Terveydensuojelu

Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kuntien terveydensuojeluviranomainen on Rovaniemen ympäristölautakunta.

Terveydensuojelu on yksi ympäristöterveydenhuollon osa-alue. Terveydensuojelu perustuu terveydensuojelulakiin (763/94), jonka tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojeluun kuuluu mm:
 - Ilmoituksenvaraisten huoneistojen, kuten koulujen, päiväkotien, sosiaalihuollon yksiköiden, uimahallien, kauneushoitoloiden sekä majoitushuoneistojen valvonta ja ilmoitusten käsittely
 - Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen, talous- ja uimaveden laadun valvonta
 -  Asuntojen ja yleisten alueiden terveellisyys, sisämeluntorjunta
  - Jätehuollon valvonta (terveyshaitat)
 - Terveyshaittojen arviointi

 Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintansa terveysriskit, toimia riskien hallitsemiseksi ja seurata niihin vaikuttavia tekijöitä sekä estää terveyshaittojen syntymistä mahdollisuuksien mukaan (omavalvonta).

 

Lomakkeet terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen ja 18 §:n mukaisen vesilaitoksen hyväksymishakemuksen tekemiseen löytyvät sivulta Ilmoitukset ja hakemukset

Sähköinen asunnontarkastuspyyntölomake ja ohje asunnontarkastuspyyntöön löytyy täältä. Linkki sähköisesti lähetettävään lomakkeeseen sekä ohjeeseen löytyy myös Ilmoitukset ja hakemukset -sivulta

Päivähoitotilojen suunnitteluohje sekä ohje kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointiliikkeen, solariumin, yms. perustajalle löytyvät myös sivun alareunan liitetiedostoista.

Kaivojen rakentamiseen, korjaamiseen, puhdistamiseen, desinfioimiseen jne.löytyy ohjeita Ympäristöhallinnon Vedenhankinta kaivosta -sivulta

Terveyshaitta määritellään terveydensuojelulaissa seuraavasti:

 • ihmisessä todettava sairaus tai muu terveydenhäiriö
 • sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintyminen, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä

 

Liitetiedostot
Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta (80,4 kB) Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta
Ohje huoneiston perustajalle (257,2 kB) Ohjeita kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointiliikkeen, solariumin, yms. perustajalle
Lasten päiväkotitilojen suunnitteluohje (655,6 kB) Päiväkotitilojen uudisrakennus tai peruskorjaus, päiväkotitilojen perustaminen ja käyttöönotto
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (142,6 kB)
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020 (198 kB) Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020
Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2020-2024 (804,9 kB) Valviran ja Ruokaviraston yhteinen ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020-2024.