• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Tietosuoja
Tietosuojaselosteet

Mikä tietosuojaseloste on, mitä tietoja siitä ilmenee sekä missä siihen voi tutustua?

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen taustaa:

Henkilötietolaissa (523/1999) on säädetty rekisteriselosteesta. Rekisteriseloste on täytynyt laatia erikseen jokaisesta rekisteristä, ja sen tarkoituksena on ollut informoida rekisteröityä henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetty informointivelvoite poikkeaa tietyiltä osin henkilötietolain 10 §:n vaatimuksesta laatia ja julkaista rekisteriseloste ja 24 §:n informointivelvoitteesta.

Tietosuoja-asetuksessa ei säädetä rekisteriselosteesta. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on laadittu henkilörekisterikohtaisesti. Henkilötietolaissa henkilörekisterillä tarkoitetaan kaikkia samaan käyttötarkoitukseen käsiteltäviä henkilötietoja riippumatta siitä, missä tietojärjestelmissä tietoja käsitellään tai käsitelläänkö osaa tiedoista manuaalisesti (esim. asiakasrekisteri, työntekijärekisteri, suoramarkkinointirekisteri).

Henkilötietolain nojalla rekisterinpitäjä on käytännössä voinut toteuttaa informointivelvoitetta laatimalla tietosuojaselosteen. Se on asiakirja, joka yhdistää henkilötietolain 24 §:ssä säädetyn informointivelvoitteen edellyttämät tiedot ja henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen edellyttämät tiedot. Henkilötietolaista poiketen EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei säädetä rekisteri- eikä tietosuojaselosteen laatimisesta ja julkaisemisesta. Asetuksessa säädetään kuitenkin rekisterinpitäjän velvollisuudesta informoida rekisteröityjä (EU 2016/679, artiklat 13 ja 14).

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi kerrotaan rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaseloste laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Selosteessa kerrotaan, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

Samaan henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tiedot, joita käytetään samaan käyttötarkoitukseen. Samaan rekisteriin voi kuulua automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäviä tietoja sekä esimerkiksi paperisella lomakkeella olevia tietoja, jos näitä kaikkia tietoja käytetään rekisterinpitäjälle kuuluvan saman tehtävän hoitamisessa.

Tarkastuspyyntö ja korjaamisvaatimus

Sinulla on oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta tallennetut tiedot ovat oikeita.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ja sinun oikeuksistasi

Rovaniemen kaupungin rekisteri/tietosuojaselosteet

Rovaniemen kaupunki päivittää parhaillaan tietosuojaselosteita vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista informointikäytäntöjen vaatimuksia. Kameravalvonnan osalta tietosuojaselosteet on keskitetty turvallisuuspäällikölle. 

Liitetiedostot
Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri .pdf (88,9 kB)
Asianhallintajärjestelmä_Asiakasrekisteri_Tietosuojaseloste.pdf (598,2 kB)
Aura-asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste.pdf (110,7 kB)
Autopaikkojen rekisteriseloste.pdf (89,8 kB)
Eläkeläistila Potkurin asiakasrekisteriseloste.pdf (30,7 kB)
Erityisryhmien asumispalvelujen asiakasrekisteri .pdf (80,6 kB)
ESR, monimuotoiset työmarkkinat.pdf (136,3 kB)
Google Apps for Education -palvelun rekisteriseloste.pdf (120,1 kB)
Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisteri.pdf (82,5 kB)
Infraomaisuuden hallinta rekisteriseloste.pdf (69 kB)
Kaupunginarkiston_Asiakasrekisteri_Tietosuojaseloste (1).pdf (327 kB)
Kesätyötuet rekisteriseloste.pdf (217,2 kB)
Kuntatietojärjestelmän rekisteriseloste.pdf (69,7 kB)
Lakiasiain asiakkuusrekisteri.pdf (82,2 kB)
Lapin kirjasto rekisteriseloste (174,5 kB)
Lapin kirjasto sotusiilo rekisteriseloste.pdf (168,3 kB)
Lapin musiikkiopiston rekisteri- ja tietosuojaseloste.pdf (373,4 kB)
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslausuntojen asiakasrekisteri.pdf (213,7 kB)
Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri.pdf (147,2 kB)
Lastensuojelun asiakasrekisteri.pdf (134,5 kB)
Liikunta- ja nuorisopalveluiden asiakastietorekisteriseloste.pdf (32,3 kB)
Liikunta- ja nuorisopalvelut seurojen yhteystietorekisteriseloste.pdf (32,3 kB)
Luottamushenkilörekisteri_Tietosuojaseloste (1).pdf (341,4 kB)
Maahanmuuttajapalvelujen asiakasrekisteri.pdf (138,5 kB)
Maanvuokraus rekisteriseloste.pdf (69,5 kB)
Matkapalvelukeskuksen asiakasrekisteri.pdf (71,7 kB)
Ohjaamon asiakasrekisterin tietosuojaseloste.pdf (537,1 kB)
Perheneuvola asiakasrekisteri.pdf (156,4 kB)
Perheoikeudellisten palvelujen asiakasrekisteri.pdf (86 kB)
Perhesosiaalityön asiakasrekisteri.pdf (295,5 kB)
Primus, oppilas- ja opiskelijahallintojärjestelmä - rekisteriseloste.pdf (208,6 kB)
Rekisteriseloste - Vesikanta Plus.pdf (34 kB)
Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston rekisteriseloste (112,1 kB)
Sosiaali- ja Terveydenhuollon ammattihenkilön varmennekortin käyttäjärekisteri.pdf (81,7 kB)
Sähköinen kiinteistötoimitus rekisteriseloste.pdf (69,4 kB)
Sähköinen rakennuslupa rekisteriseloste.pdf (69,4 kB)
Sähköinen tonttienvaraus rekisteriseloste.pdf (69,4 kB)
Sähköinen yleisten alueiden lupa rekisteriseloste.pdf (69,4 kB)
Tallentava kameravalvontajärjestelmä.pdf (135 kB)
Terveydenhuollon potilasrekisteri.pdf (80,3 kB)
Tilaliikelaitoksen vuokrasopimusten asiakasrekisteriseloste.pdf (31 kB)
Toimeentulotuen asiakasrekisteri.pdf (93 kB)
Työllisyydenhoidon rekisteriseloste.pdf (47,8 kB)
Vammaissosiaalityön asiakasrekisteri.pdf (144,9 kB)
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri.pdf (531,2 kB)
Varhaiskasvatuksen Vardan tietosuojaseloste (392,9 kB)
Venepaikkojen vuokrasopimusrekisteriseloste.pdf (59,6 kB)
Viestinnän mediajakelulistan rekisteriseloste.pdf (94,2 kB)
Ympäristöterveydenhuolto_rekisteriseloste.pdf (63 kB)