• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Turvallisuus ja järjestys
Usein kysyttyä tulvasta Rovaniemellä

Tälle sivulle kootaan tulvaan liittyviä yleisimpiä kysymyksiä ja niiden vastauksia. Kysymyksiä keräämme muun muassa Rovaniemen kaupungin tulvapuhelimen kautta. Sivu päivittyy tulvan aikana. Mikäli et löydä tältä sivulta vastausta kysymykseesi, löydät lisätietoa myös infopuhelimien ja ympäristöhallinnon verkkosivujen kautta.

 • Pelastuslaitoksen Tulvainfo päivystää koko Lapin alueella numerossa 040 126 4030 klo 10-20
 • Rovaniemen kaupungin Tulvapuhelin vastaa arkisin klo 12-15 kaupunkilaisten kysymyksiin numerossa 0800 132 211
 • Sosiaalipäivystys auttaa vaara- ja uhkatilanteissa, joissa tarvitaan sosiaalipalveluja kiireellisesti.
  Puhelin päivystää 24/7 numerossa 040 7266 965
 • Ympäristöhalllinnon verkkosivut nauvovat tulvaan varautumisessa sekä toimimisena tulvan aikana: https://www.ymparisto.fi/tulvaohjeet

 

Mistä tiedän pitääkö minun suojata kotini tulvan varalta?

Seuraa Tulvakeskuksen tulvaennustetta, sekä käytä ympäristöhallinnon tulvakarttoja.

Tulvaennuste arvio tulevan tulvan suuruutta, joka voidaan myös ilmoittaa toistuvuuksina. Esimerkiksi 1/50 tarkoittaa harvinaista kerran viidessäkymmenessä vuodessa esiintyvää tulvaa.

Rovaniemen kaupungin tulvasivuille on koostettu Rovaniemen tulvariskialueiden karttoja. Karttoihin on merkitty ne kiinteistöt, jotka ovat tulvariskialueilla 1/20, 1/50 ja 1/100 vuoteen toistuvilla tulvilla.

Muista, että tulvaennusteet sekä tulvakartat ovat aina suuntaa antavia ja opastavia. Tulva voi aiheuttaa tuhoja myös kiinteistöihin, joita ei ole merkitty tulvariskialueille. Vastaavasti voi olla, ettei tulva aiheuta tuhoja tulvariskialueelle merkitylle kiinteistölle. Kiinteistön omistaja on aina itse vastuussa kiinteistönsä suojaamisesta. Suojaa kiinteistösi mieluummin liian hyvin kuin huonosti.

Apua saat myös Rovaniemen kaupungin tulvapuhelimen kautta arkisin klo 12-15: 0800 132 211 

Milloin ja miten suojaaminen kannattaa aloittaa?

Mikäli kiinteistösi on tulvariskialueella, aloita suunnittelemalla mihin voisit rakentaa talosi suojaksi tilapäisen penkereen esim. hiekkasäkeistä. Tarvikkeet kannattaa hankkia hyvissä ajoin ennen tulvan nousemista, jotta niitä on varmasti saatavilla. Siirrä irtain omaisuus pois tulva-alueelta ja kartoita suojattavat kohteet.

Hanki pumppu tai varaa mahdollisuus sellaisen käyttämiseen, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä suojapenkereen, rakennusmuovisuojauksen sisäpuolelta tai talosi kellarista. Perehdy pumpun käyttöön. Kaikki suojaukset vuotavat yleensä enemmän tai vähemmän! Selvitä mahdollisuus salaojien ja rumpuaukkojen tukkimiseksi ettei tulvavesi pääse esim. tiepenkereen ali tontille
Jos on vaarana kellarin tulviminen, varmista että viemärin padotusventtiili on kunnossa. Varaa lisäksi muovia laitettavaksi kellarin lattian ritiläkaivon päälle ja sen päälle paino.

Selvitä mitä ovat vaarassa olevat sähkölaitteet ja niiden suojaamismahdollisuudet (esim. öljypoltin). Siirrä suojaan arvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet. Varaa autolle turvallinen paikka. Sido veneet ym. helposti tulvan mukana lähtevä materiaali kiinni

Viranomaiset muistuttavat kansalaisia, että oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla.  Pelastuslaitoksen ja kuntien resurssit eivät riitä akuutissa tilanteessa suojaamaan yksittäisiä kiinteistöjä.

Mistä löydän virallisen tulvaennusteen?

Virallisen tulvaennusteen löydät Tulvakeskuksen sivuilta:  www.tulvakeskus.fi

Tulvaennuste arvio tulevan tulvan suuruutta, joka voidaan myös ilmoittaa toistuvuuksina. Esimerkiksi 1/50 tarkoittaa harvinaista kerran viidessäkymmenessä vuodessa esiintyvää tulvaa.

Muista, että tulvaennusteet sekä tulvakartat ovat aina suuntaa antavia ja opastavia. Tulva voi aiheuttaa tuhoja myös kiinteistöihin, joita ei ole merkitty tulvariskialueille. Vastaavasti voi olla, ettei tulva aiheuta tuhoja tulvariskialueelle merkitylle kiinteistölle. Kiinteistön omistaja on aina itse vastuussa kiinteistönsä suojaamisesta. Suojaa kiinteistösi mieluummin liian hyvin kuin huonosti.

Koska tulvahuippu Rovaniemellä on?

Tulvakeskuksen 11.5. antaman ennusteen mukaan tulvahuippu ajoittuu kesäkuun alkuun 6.6. - 11.6. väliselle jaksolle.

Mistä löydän ohjeita kiinteistöni suojaamiseen?

Rovaniemen kaupunki ja Pelastuslaitos ovat tehneet kiinteistön suojaamiseen opastavan videon, jonka löydät Rovaniemen tulvasivuilta osoitteesta www.rovaniemi.fi/tulvatiedotus. Kattavamman suojaamisen tekemiseen löydät ohjeet Ympäristöhallinnon sivuilta: www.ymparisto.fi/tulvaohjeet. Myös Pelastuslaitoksen ja Rovaniemen kaupungin sivuilla on lisäohjeita.

Mistä saan materiaalia taloni suojaamiseen?

Suojauksen tekemiseen tarvittavat rakennustarvikkeet sekä -välineet löydät rautakaupasta. Myös uppopumppuja myydään rautakaupoissa. Rovaniemen kaupunki on tuonut Rollo-Hallin piha-alueelle Saarenkylään osoitteeseen Napapiirintie 14 hiekkakasoja, joista yksityishenkilöt voivat hakea omatoimisesti hiekkaa kiinteistöjensä suojaamiseen tulvalta. Hiekkaa voi hakea peräkärryihin tai omiin säkkeihin. Hiekkaa tuodaan alueelle tarpeen mukaan lisää.

Mistä voin saada apua taloni suojaamiseen?

Pelastuslaitos voi pyytää vapaaehtoisjärjestöjä auttamaan tulvasuojausten rakentamisessa mikäli kiinteistön omistaja ei itse kykene suojausta tekemään esimerkiksi liikuntarajoitteensa vuoksi. Apua kannattaa pyytää hyvissä ajoin ennen tulvahuippua, sillä sillä tulvan jo noustessa kiinteistöön ei pelastuslaitoksella todennäköisesti ole resurssia auttaa kiinteistön omistajaa. Yleiseen hätänumeroon on soitettava vain todellisessa hädässä.

Pelastuslaitoksen Tulvainfo vastaa numerossa 040 126 4030 koko Lapin alueella.

Millaista muuta vaaraa tulvavedestä on?

 • Virtaavan veden voima voi yllättää aikuisenkin ja varsinkin lapsia on syytä muistuttaa kylmän ja virtaavan tulvaveden vaarasta.
 • Älä anna lasten leikkiä tulvavedessä.
 • Älä aja tai kävele läpi tulvaveden. Esim. tulvan viemät viemärikaivojen kannet ym. montut ovat piileviä vaaroja.
 • Jo 15 cm korkea nopeasti virtaava vesi voi kaataa ihmisen
 • 60 cm vettä kelluttaa autoa
 • Tulvavesi on usein likaista tai saastunutta. Pese kätesi, jos kosketat tulvavettä.

Voiko tulva nousta kiinteistööni kellarin kautta?

Napapiirin Energia ja Vesi Oy muistuttaa, että kiinteistön omistajan kannattaa tarkastaa viemärinsä padotusventtiilin toiminta ennen tulvia, jotta vesi ei pääse kiinteistön sisään vikaantuneen padotusventtiilin kautta. Padotusventtiiiin toiminta ja sen huoltaminen on aina kiinteistön omistajan vastuulla ja sen tarkistuksessa sekä huollossa on hyvä kääntyä putkiliikkeen puoleen. Oman kodin vesikalusteita kuten WC:tä voi käyttää normaaliin tapaan tulvan aikana, ellei toisin tiedoteta.

Jätevesivahingoilta kiinteistöillä vältytään, kun kiinteistöillä ei ole viemäreitä padotuskorkeuden alapuolella. Liittymissopimuksissa on ilmoitettuna padotuskorkeus, jonka alapuolella ei pitäisi olla viemäreitä. Yksityinen LVI-suunnittelija auttaa tarvittaessa padotuskorkeuden selvittämisessä. Vesi- ja viemäröintilaitteiden tulee myös olla kunnossa.

Lisätietoa padotusventtiilin tarkistamisesta sekä tulvan vaikutuksista lämmön, sähkön ja veden jakeluun sekä jäteveden käsittelyyn löydät os. www.neve.fi/tulva2020.

Onko sähkönsiirtoyhtiön sähkökaappi vaarallinen jäädessään veden alle?

Veden alle jäävät sähkökaapit toimivat edelleen, mutta ne eivät aiheuta normaalia suurempaa sähköiskun vaaraa ihmisille, sillä makea vesi johtaa sähköä huonosti. Tarpeetonta oleskelua tulvan alle jääneiden jakokaappien läheisyydessä tulee kuitenkin välttää.

Lisätietoa tulvan vaikutuksista lämmön, sähkön ja veden jakeluun sekä jäteveden käsittelyyn löydät os. www.neve.fi/tulva2020.

Käyttämäni tiet tai muut kulkuväylät ovat jääneet tulvan alle. Mitä teen?

Tulvan noustessa osa liikenneväylistä voi jäädä veden alle. Näiden liikenneväylien käyttämistä on vältettävä ja osa niistä joudutaan sulkemaan. Älä aja tai kävele läpi tulvaveden. Esim. tulvan viemät viemärikaivojen kannet ym. montut ovat piileviä vaaroja.

30 senttimetriä virtaavaa vettä liikuttaa autoa – 60 senttimetriä saa auton kellumaan.