• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot
Monet kuntakokeiluhanke

Monet kuntakokeiluhanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Rovaniemen ja Ranuan yhteishanke. Hanke on käynnistynyt 1.9.2012 ja kestää 31.12.2015 saakka. Hankkeen hallinnoijana toimii Rovaniemen kaupunki. Hankkeen rahoitus muodostuu Lapin ELY-keskuksen myöntämästä työvoimapoliittisesta avustuksesta (enintään 75%) ja kuntasektorin omarahoitusosuudesta (vähintään 25%).

Kohderyhmä

Kohderyhmään kuuluvat työttömät joilla on eri toimijoiden palveluntarve

 • ja jotka ovat saaneet työttömyysetuutta vähintään 500 päivää
 • tai jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta työttömänä ja joilla on uhka pudota työelämän ulkopuolelle.

 

Asiakasohjaus

Asiakasohjaus kuntakokeilun palveluihin tapahtuu kuntien sosiaalitoimen ja Lapin TE-toimiston Rovaniemen ja Ranuan toimipisteiden kolmannen palvelulinjan sekä Rovaniemen työvoimanpalvelukeskuksen kautta. Kunnan tai TE-toimiston asiakkuudessa oleva asiakas voi myös itse pyytää pääsyä kuntakokeilupalveluihin ja kohderyhmälle asetetut kriteerit täyttäessään, hänet voidaan hyväksyä.

Tavoite 

Päätavoite on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Työttömän näkökulmasta palvelukokonaisuus käynnistyy pitkäaikaisen työttömyyden taustalla olevien tekijöiden tunnistamisella. Tämän tiedon ja palveluverkoston tuen avulla jatketaan oman ammatillisen suunnitelman selkiyttämisellä. Tavoitteeseen edetään yksilöllisten tarpeiden mukaan lisäämällä osallisuutta ja vahvistamalla osaamista ja tukemalla työllistymistä.

Monet -hankkeen kautta tuotetut palvelut täydentävät jo olemassa olevia peruspalveluita. Työhönkuntoutuspolun alkuvaiheen osalta tämä tarkoittaa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden oikea-aikaisen asiakasohjauksen kehittämistä sekä työ- ja toimintakyvyn arviointi- ja selvittelypalveluiden toteuttamista. Tarvittaessa järjestetään myös kuntoutusohjausta. 

Työllistymisvaiheessa kehitetään työhön sijoittumista ja työssä selviytymistä edistäviä tukemisen muotoja. Koska työllistyminen avoimilla työmarkkinoille ei tuettunakaan ole kaikkien kohdalla ajankohtainen tai oikea jatkopolku, tähän tarpeeseen etsitään uusia vaihtoehtoja välityömarkkinoilta. Eli osallistumis-, oppimis- ja työskentelymahdollisuuksia työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden välissä. Joidenkin kohdalla välityömarkkinat tarjoavat paikan osaamisen ja työelävalmiuksien parantamiseksi ennen avoimille työmarkkinoille siirtymistä, joidenkin kohdalla ne voivat tarjota myös pidempiaikaisen ratkaisun.

Lisäksi hankkeen välillisenä tavoitteena on tiivistää ja selkiyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Toiminta ja tilanne tällä hetkellä

Palveluprosessien kehittäminen ja palvelujen hankkiminen on jaettu kahteen kokonaisuuteen. Alla kuvattu ensimmäinen kokonaisuus eli arviointi- ja selvittelypalveluiden osio on tällä hetkellä jo olemassa ja pääosin toimivaksi todettu. Toista kokonaisuutta eli työllistymisvaiheen palveluita ollaan parhaillaan rakentamassa.

1) Työ- ja toimintakyvyn arviointi- ja selvittelypalvelut

Työ- ja toimintakyvyn arviointi- ja selvittelypalvelut.png

 

2) Työllistymisvaiheen palvelut

Arviointi- ja selvittelypalveluiden jälkeen rakennetaan työhönvalmennuksen avulla jatkoreitti työmarkkinoille. Lisäksi vahvistetaan Rovaniemen ja Ranuan välityömarkkinoiden roolia osallisuutta lisäävinä, osaamista vahvistavina ja työllistymistä tukevina vaihtoehtoina.

työllistämisvaihe.png

Yhteistyötahot

Rovaniemen ja Ranuan kuntien peruspalvelut, Rovaniemen työvoiman palvelukeskus, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto, Kela, EDURO-säätiö, Lapin Kuntoutus Oy, alueen oppilaitokset, yrittäjät ja kolmas sektori.

Rovaseudun Monet -kuntakokeiluhanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi 1.9.2012-31.12.2015

Tarkennettu toimintasuunnitelma 2014.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä

                            
Katja Salmi, projektisihteeri,
puh. 050 562 9181
katja.salmi@rovaniemi.fi

Sanna Kuusela, kuntouttavan työ-toiminnan kehittäjä 
puh. 046 923 4632
sanna.kuusela@rovaniemi.fi   

Joni Minkkinen, projektipäällikkö
puh. 050 597 4585 joni.minkkinen@rovaniemi.fi

Minna Hyötylä, työelämävalmentaja
puh. 050 462 9698 minna.hyotyla@rovaniemi.fi

Miia Autto, työelämävalmentaja
puh. 050 463 0563 miia.autto@rovaniemi.fi

Outi Karjalainen, työelämävalmentaja (Ranua)
puh. 050 463 0677  outi.karjalainen@rovaniemi.fi

Jari Martikainen, suunnittelija, Rovaniemen kaupunki 
puh. 050 573 8416 jari.martikainen@rovaniemi.fi 

          
Rovaniemen kaupunki
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus
Valtakatu 16 (4. kerros)
96200 Rovaniemi