• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot
Kuntatyöllistäminen

Rovaniemen kaupungin kuntatyöllistäminen on pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistämistä kunnan omiin yksiköihin palkkatuen avulla. Kuntatyöllistäminen kohdistuu pääsääntöisesti työttömiin, jotka eivät ole olleet aikaisemmin tuetussa työssä kunnan palveluksessa ja kohderyhmänä ovat pääosin yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet työttömät työnhakijat ja vaikeasti työllistyvät työnhakijat.

Työllistäminen tapahtuu kahdeksaksi kuukaudeksi, työajan ollessa yleensä 85 % täydestä työajasta. Kuntatyöllistämisen edellytyksenä on TE-toimiston työnhakijalle myöntämä palkkatuki. Kuntatyöllistämisen päätöksistä ja tapauskohtaisesta käsittelystä vastaa Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut.

Lisätietoa kuntatyöllistämisestä voi kysyä sähköpostitse osoitteesta tyollisyyspalvelut@rovaniemi.fi

Omaa palkkatukioikeutta voi puolestaan selvittää omalta TE-asiantuntijalta. Oman TE-asiantuntijan tavoittaa esim. jättämällä yhteydenottopyynnön TE-palveluiden sähköisen asioinnin kautta.