Etusivu>Palvelut>Varhaiskasvatus>Tietoa varhaiskasvatuksesta>Aloituskäytännöt varhaiskasvatuksessa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus
Aloituskäytännöt varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on merkittävä tapahtuma lapsen ja perheen elämässä. Ensimmäisen ikävuoden aikana lapsi on muodostanut kiintymyssuhteen omien tärkeiden ihmisten kanssa. Varhaiskasvatukseen siirtyessään, lapsen elämään tulee uusia aikuisia ja lapsia. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävänä on luoda lapsen kannalta mahdollisimman turvallinen ja lapsen tarpeet huomioiva aloitus.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ensimmäisten viikkojen aikana on tärkeää pitää päivärutiinit ja toimintatavat samanlaisina. Rutiinit luovat turvallisuutta ja ennakoitavuutta. Lapset reagoivat eri tavoin varhaiskasvatuksen aloittamiseen. Vuoropuhelu on  tässä vaiheessa  tärkeää  huoltajien ja varhaiskasvattajien kesken.

Hyvä yhteistyö perustuu luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen. Ennen varhaiskasvatuksen alkua järjestetään aloituskeskustelu ja sovitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaiset tutustumiskäynnit varhaiskasvatusryhmään.

Jos lapsella on tuen tarvetta, varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tarvittaessa kotikäynnin jo ennen varhaiskasvatussijoituksen tekemistä. Tästä sovitaan huoltajien kanssa. Käynnin tarkoituksena on koota tarvittava tieto lapsen tuen tarpeista ja keskustella huoltajien kanssa lapselle sopivasta hoitomuodosta ja varhaiskasvatuksen toteuttamisen paikasta. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi myös olla mukana aloituskeskustelussa yksikössä.

Aloituskäytännöt varhaiskasvatuksessa.png