• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Hoitajan palkkaaminen kotiin ja kotihoidon tuki

Vanhempainvapaan jälkeen voitte järjestää lapsen hoidon eri tavoin. Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen tai lasta voidaan hoitaa kotona.

Kelan maksamia lastenhoidon tukia ovat:

 • kotihoidon tuki
 • yksityisen hoidon tuki
 • joustava hoitoraha
 • osittainen hoitoraha.

Kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lapsi ei ole kunnallisessa tai kunnan hyväksymässä palvelusetelillä tuotetussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Joustava hoitoraha ja osittainen hoitoraha tukevat osa-aikaisen työn tekemistä ja lapsen hoitamista kotona.

KOTIHOIDON TUKI:

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona.

Hoitaja voi olla

 • isä, äiti tai muu huoltaja
 • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
 • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukeen kuuluu

 • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
 • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
 • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen. Rovaniemi ei maksa kuntalisää.

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

 • hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus
 • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus
 • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen. Rovaniemi maksaa kuntalisää 134 € /kk.

Lisätietoa yksityisen hoidon tuen ja kotihoidon tuen määrästä, hakemisesta yms. löydät Kelan sivuilta.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluohjaajilta saat tietoa sähköpostilla tai puhelimella palveluiden järjestämisestä.

Lisää tietoa
Puh. +358 16 3226600

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Vanhemmat voivat hankkia lapselle hoitajan kotiin myös hoivapalveluyrityksistä. Myös tällöin on mahdollista saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128