• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Jätehuolto

Jätelain päämääränä on jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen ja niiden hyötykäytön edistäminen. Lain yleisenä tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle.

Uusia oikeudellisia periaatteita ovat mm. velvollisuus ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä lisätä jätteiden hyödyntämisvelvollisuutta ja ongelmajätteiden talteenottoa.

Rovaniemen kaupungin kunnan alue kuuluu kokonaisuudessaan järjestetyn jätteenkeräyksen alueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien yhdyskuntajätettä tuottavien kiinteistöjen on liityttävä jätteenkeräykseen. Suomen jätelaki määrää kunnilleen erilaisia velvoitteita jätehuollon järjestämisestä ja ylläpidosta. Rovaniemen kaupunki on tehnyt palvelusopimuksen kuntaomisteisen jäteyhtiön Napapiirin Residuum Oy:n kanssa, joka hoitaa omistajakuntiensa jätelain mukaiset jätehuollon tehtävät.