• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Jätehuoltomääräykset

Rovaniemen kaupungin jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitava teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto on hyväksynyt Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien uudet jätehuoltomääräykset 3.9.2013 (36 §). Uudet määräykset ovat astuneet voimaan 1.1.2014.

Jätehuoltomääräyksissä annetaan kuntaa tai kunnan osaa koskevia jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä. Määräyksiä annetaan mm. jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja käsittelystä kiinteistöllä.  Määräyksissä käsitellään myös jätteiden kuljettamista ja luovuttamista kuljetettavaksi sekä osoitetaan jätteiden vastaanottopaikat.