Etusivu>Palvelut>Ympäristö ja luonto>Jätevesien käsittely>Jätevesijärjestelmän saneeraus vanhoilla sakokaivoilla
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Jätevesijärjestelmän saneeraus hyödyntäen vanhoja saostuskaivoja

Vanhasta jätevesijärjestelmästä voidaan hyödyntää käyttökelpoisia osia kuten sakokaivoja. Mikäli saostuskaivot ovat hyväkuntoisia ja asetuksen vaatima kolmiosaisuus saadaan toteutettua. Voidaan hyödyntää olemassa olevat saostuskaivot ja rakentaa niiden perään uusi imeytysosa. 

Tehostettaessa tai uusittaessa vanhaa jätevesijärjestelmää tulee ensin tarkistaa mm. että suojaetäisyydet talousvesikaivoihin ovat riittävät, saostuskaivon paikka on oikea, yms. Saostuskaivojen kunto voidaan tarkastaa tyhjennyksen yhteydessä. Tällöin pestään painepesurilla kaivonseinämät, jotta rakenteiden kunto näkyy selvemmin. Saostuskaivoista tarkastetaan että (kuva alla) …

1) saostuskaivot ovat oikeassa paikassa (mm. suojaetäisyydet kaivoon, rantaan, jne.)
2) betonisissa saostuskaivoissa on pohjat
3) kaivot eivät vuoda sisäänpäin (seurataan jonkin aikaa nouseeko jätevedenpinta tai näkyykö valumia)
4) kaivot eivät vuoda ulospäin (onko jätevedenpinta alempana kuin kaivosta lähtevän putken pää)
5) kaivon kannet ovat tiiviit
6) kaivon ympärillä oleva maa viettää kaivolta poispäin
7) kaivoissa on T-haarat (lietteen pidättämiseksi; T-haarat oikean mittaiset)
8) renkaiden ja läpivientien saumat ovat tiiviit

                                Betonirenkaisten saostuskaivojen tarkastaminen.

Kaksiosaisesta saostuskaivosta voidaan tehdä kolmiosainen jakamalla jälkimmäinen kaivo kahteen osaan.