• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Pienpuhdistamo

Pienpuhdistamoita käytetään esim. silloin kun pohjaveden, tontin koon, maaperän tai tontin korkeusaseman takia maaperäkäsittely ei tule kysymykseen.

Pienpuhdistamot ovat tehdasvalmisteisia laitteita, joiden jätevedenpuhdistus prosessi perustuu biologisiin, kemiallisiin tai biologiskemiallisiin prosesseihin. Pienpuhdistamoiden puhdistusprosessit muistuttavat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toimintaa. Pienpuhdistamot mahtuvat yleensä suhteellisen pieneen tilaan. Toimiakseen pienpuhdistamot tarvitsevat sähköä, kemikaaleja ja säännöllistä huoltoa. Biologisten prosessien avulla poistetaan jäteveden sisältämää orgaanista ainetta ja saostuskemikaalin avulla saostetaan jäteveden sisältämää fosforia.

Periaatekuva pienpuhdistamosta.