• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto

Kemikaalivalvonta

Uuden kemikaalilain (599/2013) voimaantulon myötä kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävät on siirretty Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.9.2013 alkaen. Virastoon siirrettiin kaikki kunnalle aiemmin kuuluneet velvoitteet, eikä lainsäädännössä enää ole tehtäviä kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.

Tukesin uusi kemikaalineuvontapalvelu yrityksille sijaitsee osoitteessa http://www.kemikaalineuvonta.fi/. Sivustolle on yhdistetty jo toiminnassa ollut REACH- ja CLP -neuvontapalvelu ja uusi biosidineuvontapalvelu. Tukes toimii Suomessa REACH-, CLP- ja biosidiasetusten mukaisena toimivaltaisena viranomaisena, jonka yhtenä tehtävänä on neuvoa yrityksiä näiden asetusten mukaisten velvoitteiden tunnistamisessa ja ymmärtämisessä. Neuvontapalvelu on perustettu tätä tarkoitusta varten.