• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

KUULUTUS

21.11.2013 8:00

Liikennevirasto on 12.11.2013 hyväksynyt päätöksellään 4226/ 0720/ 2013 tiesuunnitelman Kantatien 79 tiejärjestelyt Vennivaarantien kohdalla, Rovaniemi

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää 21.11.2013 - 20.12.2013 Rovaniemen kaupungintalolla palvelukeskus Osviitassa osoitteessa: Hallituskatu 7 sen aikioloaikoina, ma – pe klo 8.00 – 16.00.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Lapin ELY-keskuksesta projektivastaava Tomi Tiuraniemi puh. 0295 037 262. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 0295 037 262 Tomi Tiuraniemi tai osoitteella: Lapin ELY-keskus, PL 8060, Hallituskatu 3 B, 96101 Rovaniemi.