Kaupunginhallitus käsittelee talousasioita ja maahankintoja

Julkaistu 21.9.2021 17:40

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 27.9.2021 käsittelemään muun muassa maahankintoja ja talousasioita. 

Kaupunginhallitus saa katsauksen kaupungin talouden toteutumisesta ajalta 1.1.–31.8.2021. Poikkeamia talousarvioon 2021 ovat tuoneet muun muassa kuntavaalien siirtäminen, varhaiskasvatuksen lisätarve ja suurimpana kokonaisuutena koronaan liittyvät kustannukset. Verotulot ovat elokuuhun mennessä olleet poikkeuksellisen hyvät, mutta verotuloennusteisiin vuodelle 2021 liittyy vielä epävarmuutta. Hallitus keskustelee raportoiduista tilanteesta ja havaituista talousarviopoikkeamista.

Kaupunginhallitus päätti 16.8. käyttää etuosto-oikeutta lentokentän lähellä Someronharjulla sijaitsevaan alueeseen, jota on tarkoitus kehittää Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. Kaupunginjohtaja esittää, että alueen vuokralaisen vuokrasopimus puretaan ja kaupunki korvaa vuokra-alueen kunnostamisesta aiheutuneet kustannukset luovuttamalla vuokralaiselle toisen, arvoltaan kunnostamiskuluja vastaavan alueen. Vuokralainen on aloittanut kesäkuussa alueella sijaitsevan palaneen sikalan purkamis- ja siivoamistyöt, ja tästä aiheutuneet kustannukset ovat noin 110 000 euroa. Esityksen mukaan kaupunki luovuttaisi etuosto-oikeudella ostamansa alueen edelleen Metsähallitukselle ja Puolustusvoimien käyttöön siten, että kaupungille aiheutuneet kustannukset korvataan täysimääräisesti. 

Lisäksi kaupunginjohtaja esittää, että kaupunki ostaa noin 15,22 hehtaarin Kulmunkivaaran tilan. Tila muodostuu kahdesta palstasta, joista toinen sijaitsee Pöyliövaaran alueella. Rovaniemen maapoliittisen ohjelman mukaisesti alueelta on tarkoituksenmukaista hankkia maata kaupungin omistukseen. 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Jaa sivu