• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Aineenopettajat

5.3.2012 8:00

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

Toistaiseksi 1.8.2012 lukien
- lehtorin virka nro 2632 0166 (opetettavat aineet matematiikka, fysiikka kemia tai tietotekniikka, kelpoisuus kahdessa aineessa, sijoituskoulu on Napapiirin yläaste)
- lehtorin virka nro 2632 0048 (opetettava aine tekninen käsityö, sijoituskoulu Rantavitikan peruskoulu)
- lehtorin virka nro 2632 0044 (opinto-ohjaus, sijoituskoulu on Lyseonpuiston lukio)
- lehtorin virka nro 7139 7019 (opetettavat aineet englannin ja ruotsin kieli, sijoituskoulu on Lyseonpuiston lukio)
- lehtorin virka nro 7139 7024 (opetettavat aineet ruotsin ja venäjän kieli, sijoituskoulu on Lyseonpuiston lukio)
- lehtorin virka nro 7139 7010 (opetettavat aineet äidinkieli ja kirjallisuus, sijoituskoulut ovat Ounasvaaran lukio ja Ounasvaaran yläaste)

Toistaiseksi 1.9.2012 lukien
- kansalaisopiston tekstiilityön opettajan virka nro 5270 3001

Määräaikaisesti ajalle 1.8.2012 – 31.07.2013
- lehtorin virka nro 2632 0030 (opetettavat aineet matematiikka ja fysiikka tai kemia, sijoituskoulu on Muurolan peruskoulu)
- lehtorin virka nro 2632 0079 (opetettavat aineet englannin ja ruotsin kieli, sijoituskoulu on Rantavitikan peruskoulu)
- lehtorin virka nro 2632 0164 (opetettavat aineet matematiikka ja fysiikka, sijoituskoulu on Sairaalakoulu)
- päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet matematiikka ja fysiikka, sijoituskoulu on Korkalovaaran peruskoulu)
- päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet biologia ja maantieto, sijoituskoulu on Korkalovaaran peruskoulu)
- päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aine yläkoulun liikunta, pojat, sijoituskoulu on Korkalovaaran peruskoulu)
- päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet musiikki ja tekstiilityö, sijoituskoulu on Sinetän koulu)
- päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet kotitalous ja tekstiilityö, sijoituskoulu on Yläkemijoen koulu)
- päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet tekninen käsityö ja liikunta, sijoituskoulu on Yläkemijioen koulu)
- lehtorin virka nro 2842 0011 (opetettavat aineet liikunta ja terveystieto, sijoituskoulut ovat Ounasvaaran lukio ja Ounasvaaran yläaste)
- päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet matematiikka ja fysiikka, sijoituskoulu on Aikuislukio, tunteja mahdollisesti myös muista lukioista)
- päätoiminen tuntiopettaja (opetettavat aineet uskonto ja psykologia, sijoituskoulu on Lyseonpuiston lukio, tunteja mahdollisesti myös muista lukioista)

Kelpoisuus edellä mainittuihin virkoihin määräytyy Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) mukaisesti. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelussa.
Valittavalta henkilöltä edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä ja aloitteellisuutta. Sen lisäksi edellytämme hyviä tietoja toimialasta ja sen kehityksestä sekä mahdollista aikaisempaa moitteetonta palvelusta.

Kansalaisopiston tekstiilityön opettajalta edellytetään lisäksi perehtyneisyyttä kankaan kudontaan ja aikaisempi kokemus kansalaisopistotyöstä luetaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.
Vakinaisissa viroissa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Virkoja haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Viimeinen hakupäivä on 19.3.2012

Virkoihin valittujen on toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Vakinaisiin virkoihin valittujen on toimitettava lisäksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tiedustelut: henkilöstösuunnittelija Pirkko Jääskö puh 016 322 6533, pirkko.jaasko@rovaniemi.fi.
Rovaniemellä 2.3.2012
KOULUPALVELUKESKUS