Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Alueurakoiden kilpailutuksen lopputulosten vaikutukset Napapiirin Infra Oy:ssä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Alueurakoiden kilpailutuksen lopputulosten vaikutukset Napapiirin Infra Oy:ssä

1.11.2018 11:00

Rovaniemen kaupunki kilpailutti syksyllä 2018 julkisesti kolme alueurakkaa. Napapiirin Infra Oy jätti tarjoukset urakoista, mutta sen tarjoukset eivät menestyneet kilpailussa. Tarjoukset jätettiin katujen kunnossapidon sekä puistojen ja liikuntapaikkojen alueurakoista. Talvireittejä koskevasta urakasta Napapiirin Infra Oy jätti tarjouksen työyhteenliittymänä kahden muun paikallisen urakoitsijan kanssa.

Napapiirin Infralle alueurakoiden kilpailutuksen lopputulos tarkoittaa merkittävää työkuorman vähenemistä. Yhtiön hallitus käsitteli keskiviikkona 31.10. työkuorman vähenemisen merkitystä yhtiön toiminnalle. Kesän ja syksyn aikana käytyjen YT-neuvottelujen päätösten myötä tehtyjen toimenpiteiden lisäksi yhtiö joutuu edelleen sopeuttamaan toimintaansa työkuormaa vastaavaksi. Tämä tarkoittaa noin 36 työntekijän irtisanomista Liikennealueiden kunnossapidosta sekä Ympäristöpalvelujen liiketoiminnasta.

Napapiirin Infra Oy on tuottanut liiketappiota sen perustamisesta alkaen. Yhtiöllä on ollut Inhouse-järjestely Rovaniemen kaupungin ja kaupunkikonsernin kanssa. Tämä järjestely päättyy 31.1.2019.  Napapiirin Infra Oy:ssä käytiin YT-menettely tuotannollis-taloudellisin perustein 11.6. - 7.9.2018 välisenä aikana. Neuvotteluissa etsittiin ratkaisuja yhtiön kilpailukyvyn parantamiseksi, jotta yhtiö voisi menestyä kilpailussa tulevien vuosien työkuormista avoimilla markkinoilla. Työantaja antoi selvityksensä YT-menettelyn perusteella harkittavista ja toimeenpantavista päätöksistä henkilöstöryhmien edustajille 18.9.2018 ja Napapiirin Infra Oy:n vakituiselle henkilökunnalle 19.9.2018. Selvityksessä ilmoitettiin mm. liiketoimintamallin uudistamisesta, työajan joustoihin liittyvistä ratkaisuista sekä työturvallisuuskulttuuria parantavista toimenpiteistä. Irtisanomisilta ei kuitenkaan voitu välttyä. Selvityksessä ilmoitettiin tuolloin 19 henkilön irtisanomisen toimeenpanosta syyskuun aikana Logistiikan, Rakentamisen sekä Vesihuollon käynnissäpidon toiminnoissa. Muiden liiketoimintojen osalta työnantaja teki päätöksensä Rovaniemen kaupungin alueurakkakilpailutusten päätyttyä lokakuun lopussa.

Lisätietoja:
Anne Korhonen
toimitusjohtaja
Napapiirin Infra Oy
0400 541 219